• Voor de meest recente zondagsvieringen Klik hier

Kalender FifoiCAL Export

Avondprogramma 10 Evenement

Het avondprogramma van Filosofenfontein omvat een reeks van lezingen over verscheidenen onderwerpen rond spiritualiteit. Zij gaan gemiddeld eenmaal per maand door op dinsdagavond om 20 uur in het zaaltje van Filosofenfontein. Reserveren is niet nodig. Er wordt een vrije bijdrage gevraagd aan de deelnemers.

Het actualiteitscafé is een organisatie door de gemeenschap van Filosofenfontein op een locatie in de stad.

Wij willen een gelovige gemeenschap zijn met twee voeten in de realiteit. Wij willen in dialoog gaan met zinzoekers en andersdenkenden over de grote kwesties van deze tijd - vanuit een evangelische inspiratie, en in het verlengde van ons eigen engagement. Voorbeelden van thema’s: migratie en vluchtelingen, vermogensbelasting, duurzame voeding, zorg voor ouderen, euthanasie, nieuwe gezinsvormen … We willen meebouwen aan Gods rijk, omdat het niet vanzelf komt. Dat doen we met goed voorbereide thematische dialogen met een open uitnodiging naar buitenstaanders toe, en ook als vorming voor onszelf.

Leerhuis 7 Evenement

Op zaterdag 9 december is er een studiedag over het Marcusevangelie.
Hierbij vind je de uitnodiging voor deze studiedag. Inschrijven en betalen hiervoor gaat via DLV.
Startdatum 09-12-2023 10:30
Einddatum evenement 09-12-2023 14:30
Max. deelnemers Onbeperkt
Pax Christi - aankomst vredeslicht uit Bethlehem

Aankomst Vredeslicht uit Bethlehem

Eerder dit jaar vertrok vanuit Bethlehem via de moeilijke grensovergang in Tel Aviv het Vredeslicht voor een tocht rond de wereld. “Het vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en Nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, hoop, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven.”

Op woensdag 13 december brengen een Nederlandstalige Palestijnse moslim en Franstalige Israëlische jood het licht naar het Begijnhofplein in centrum Brussel. Ongeacht je overtuigingen nodigen House of Compassion, Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen je uit om vanaf 18u00 mee de dialoog voor vrede te ondersteunen en een korte vredesceremonie bij te wonen. Als het te koud of te nat is, vinden we onderdak in de Begijnhofkerk aan het plein.

Startdatum 13-12-2023 18:00
Einddatum evenement 13-12-2023 19:00
Max. deelnemers Onbeperkt
Liednamiddag rond Huub Oosterhuis

Het overlijden van Huub Oosterhuis doet ons ook in Filosofenfontein stilstaan bij het grote geschenk dat hij aan ons (en dit "ons" mag je heel breed verstaan, ver over de grenzen van onze eigen taal zelfs) heeft gegeven met zijn inspirerende toespraken, zijn gebeden, zijn hertaling van de psalmen, de teksten waaruit prachtige liederen zijn ontstaan.

Startdatum 17-12-2023 15:00
Einddatum evenement 17-12-2023 17:00
Max. deelnemers Onbeperkt

Het kerstverhaal van Greccio laat ons zien hoe bewogen Franciscus was door het evangelie over de geboorte van Christus. Als minderbroeder wou hij dit gebeuren met lijf en leden doorleven, met het publiek als deelgenoot. 

Daar willen we jullie ook van laten proeven, door enkele thema's uit het verhaal van Greccio daadwerkelijk te beleven. Dit doen we via rolinleving. Dat is geen toneel, geen theater, waarbij je iets van buiten moet leren en naar voor brengen! De begeleider laat jullie stap voor stap inleven in Franciscus, de graaf, andere personages, ... op zo'n manier dat het gebeuren voor de groep en elkeen een actuele betekenis krijgt. 

Geen ervaring vereist! ​

Startdatum 23-12-2023 10:00
Einddatum evenement 23-12-2023 12:30
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Deelnameprijs is 12 euro.

Schrijven voor Amnesty in het zaaltje van Filosofenfontein, na de viering.

Startdatum 07-01-2024 11:30
Einddatum evenement 07-01-2024 13:00
Max. deelnemers Onbeperkt

Op zondag 14 januari is Erik De Smet, journalist van het weekblad Kerk & Leven, gastspreker in onze gemeenschap voor een AGORA rond zijn ervaringen van de synode in Rome (oktober 2023), aansluitend op onze zondagsviering in het zaaltje.

MOTIVATIE:

Naar aanleiding van een tekst van Marcel (evaluatie van ons space for grace-project) willen we met onze gemeenschap uitzoeken wat onze droom voor de toekomst van de kerk is, hoe we willen evolueren naar een fundamenteel nieuwe vorm van geloven, hoe we als gemeenschap willen groeien naar een nieuwe vorm van kerk-zijn. De synodale weg duidt een weg aan die vastligt, maar het kan ook anders. We willen hierrond een reeks van opeenvolgende gedachtenuitwisselingen na onze wekelijkse zondagsdienst opstarten, zogenaamde agora's, waarin we rond deze geloofsthema’s met elkaar in gesprek gaan in een context van grote verschuivingen in onze samenleving (verschuiving in identiteitsbeleving, filosofische beschouwingen en wetenschappelijke invraagstellingen,...). We willen dit initiatief opstarten door een spreker te vragen die de synode van dichtbij heeft meegemaakt.

CONCREET:

Als spreker nodigden we  Erik De Smet, journalist van het weekblad Kerk & Leven, uit vermits hij in Rome was tijdens de eerste fase van de synode in oktober en van nabij de gewenste veranderingen in de kerk kon meemaken. Hij zal ons zijn ervaringen meedelen en de voornaamste besluiten van deze synode die gewenste evoluties beschrijven in ons kerk-zijn.

Wanneer?           op zondag 14 januari van 11u30 tot 12u30 aansluitend op onze zondagsviering.
Waar?                 In het zaaltje op Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee
Voorbereiding? Een aanrader is de nederlandse versie van de synodale tekst  te lezen.
Vervolg?              We beslissen na afloop of en hoe we hier mee verder gaan.

Allen vanharte welkom!

de kerngroep van Filosofenfontein (Sabine, Marcel, Frank, Ides, Jacqueline)

Startdatum 14-01-2024 11:30
Einddatum evenement 14-01-2024 12:30
Max. deelnemers Onbeperkt

In zijn boek Aan Paulus (Carmelitana, 2023) spreekt Bijbelkundige dr. Luc De Saeger de apostel aan over diens brief aan de Galaten. Het gaat er soms heftig aan toe, zowel in de brief van Paulus als in de brief aan Paulus. Want in beide gevallen gaat het over hoe je in het leven staat: durf je te leven zonder illusoire zekerheden? Durf je vrij te zijn, vrij van angsten, vrij van godsbeelden? En durf je, zoals Paulus, je in vrijheid toe te vertrouwen aan Christus?

In deze avondlezing nodigt Luc ons uit om in dialoog te gaan met Paulus en zijn brief op ons leven te leggen en ons leven op zijn brief.

Startdatum 23-01-2024 20:00
Einddatum evenement 23-01-2024 22:00
Max. deelnemers Onbeperkt

In de liturgie van het kerkelijk jaar 2023-2024 staat het evangelie van Marcus centraal. Het leerhuis wil via studie, reflectie en uitwisseling de grond vruchtbaar maken om het woord in ons te laten kiemen.

Het leerhuis zal doorgaan op drie zaterdagvoormiddagen van 10u tot 12u (welkom vanaf 9u30)

  • 27 januari 2024 (in Galilea)
  • 24 februari 2024 (op de weg)
  • 30 maart 2024 (op stille zaterdag bespreken we het lijdensverhaal)
Startdatum 27-01-2024 10:00
Einddatum evenement 27-01-2024 12:00
Sluitingsdatum 26-01-2024 00:00
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 24
Prijs per persoon €35,00

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Studiedag Dominicaanse Gemeenschap Vlaanderen

Conferentie: Wij zijn het klimaat? Op zoek naar onze plaats tussen de schepselen

door Yves De Maeseneer, 

Professor fundamentele theologische ethiek aan de KU Leuven

ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024

Zaal HET SCHOOLTJE /SINT – PAULUSKERK
SINT-PAULUSSTRAAT 22
2000 ANTWERPEN

Startdatum 03-02-2024 10:00
Einddatum evenement 03-02-2024 14:30
Max. deelnemers Onbeperkt
Startdatum 04-02-2024 00:00
Einddatum evenement 04-02-2024 20:00
Max. deelnemers Onbeperkt

Contactinformatie

©2005-2024 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.