Huis-, tuin-, en wandelvieringen

HUISKERK 12 juli 2020 bijgeknipt

Met de Open Kerkmomenten (huis-, tuin- en wandelvieringen) willen we teruggaan tot de bron van het christendom, het kerk-zijn opnieuw dichter brengen bij ons gewone dagelijkse leven en er vanuit ons geloof vorm aan geven. We delen brood en wijn als belangrijke symbolen en delen lief en leed met elkaar rond thema’s die we in de maatschappij en in ons persoonlijk leven als belangrijk ervaren. We inspireren ons aan de bijbel, het leven van Christus en andere spirituele bronnen. Wij komen in principe eens per maand samen en staan daarbij open voor iedereen die wil meedoen, hetzij door een actief getuigende inbreng, hetzij door luisterend naar anderen zichzelf te verdiepen, hetzij door het aanbrengen of meezoeken naar gepaste symbolen om onderling te delen en elkaar te ondersteunen. 

IMG_8091.JPG

 Voorbije Huis-, Tuin- en Wandelvieringen