Berichtenbord

Agenda vieringen op Filosofenfontein voor de goede week:
Viering Palmzondag om 10.30 uur
Viering Witte Donderdag om 20 uur
Viering Goede Vrijdag om 20 uur
Paaswake (zaterdagavond) om 21 uur
Géén viering op paasdag!

Kalender FifoiCAL Export

Avondprogramma 10 Evenement

Het avondprogramma van Filosofenfontein omvat een reeks van lezingen over verscheidenen onderwerpen rond spiritualiteit. Zij gaan gemiddeld eenmaal per maand door op dinsdagavond om 20 uur in het zaaltje van Filosofenfontein. Reserveren is niet nodig. Er wordt een vrije bijdrage gevraagd aan de deelnemers.

Het actualiteitscafé is een organisatie door de gemeenschap van Filosofenfontein op een locatie in de stad.

Wij willen een gelovige gemeenschap zijn met twee voeten in de realiteit. Wij willen in dialoog gaan met zinzoekers en andersdenkenden over de grote kwesties van deze tijd - vanuit een evangelische inspiratie, en in het verlengde van ons eigen engagement. Voorbeelden van thema’s: migratie en vluchtelingen, vermogensbelasting, duurzame voeding, zorg voor ouderen, euthanasie, nieuwe gezinsvormen … We willen meebouwen aan Gods rijk, omdat het niet vanzelf komt. Dat doen we met goed voorbereide thematische dialogen met een open uitnodiging naar buitenstaanders toe, en ook als vorming voor onszelf.

Leerhuis 8 Evenement

In de liturgie van het kerkelijk jaar 2023-2024 staat het evangelie van Marcus centraal. Het leerhuis wil via studie, reflectie en uitwisseling de grond vruchtbaar maken om het woord in ons te laten kiemen.

Het leerhuis zal doorgaan op drie zaterdagvoormiddagen van 10u tot 12u (welkom vanaf 9u30)

  • 27 januari 2024 (in Galilea)
  • 24 februari 2024 (op de weg)
  • 30 maart 2024 (op stille zaterdag bespreken we het lijdensverhaal)
Startdatum 30-03-2024 10:00
Einddatum evenement 30-03-2024 12:00
Max. deelnemers Onbeperkt

Paaswake op zaterdagavond om 21 uur in de kapel van Filosofenfontein

Startdatum 30-03-2024 21:00
Einddatum evenement 30-03-2024 23:00
Max. deelnemers Onbeperkt

GEEN viering op Paaszondag op Filosofenfontein

Startdatum 31-03-2024 00:00
Max. deelnemers Onbeperkt

Met de Wereldgroep van Filosofenfontein als partner nodigen we iedereen uit op  de officiele start van de Leuvense Natuur- en Biodiversiteitsraad (NBR) op 22 mei 2024 vanaf 17u in Campus Corso.

Toelichting: Na de feitelijke start op 19 september houden we de nieuwe Natuur- en Biodiversiteitsraad (NBR) graag ‘officieel’ boven de doopvont met een heuse ‘biodiversiteitshappening’ op woensdag 22 mei 2024 - eveneens internationale dag van de biodiversiteit.  Naast de nieuwe raad en haar ambities willen we als bestuur vooral het grote belang van de biodiversiteit alsook het waardevolle werk van diverse ‘groene actoren’ in de regio versterkt onder de aandacht brengen van beleidsdragers, middenveldorganisaties, brede publiek en media.

Plaats van het (avondlijk) gebeuren: Campus Corso https://campuscorso.be/

Partners: Stad Leuven, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurpunt, Grootouders voor het klimaat Vlaams-Brabant, L2030, Ecostrades vzw e.a. reageerden alvast positief op onze vraag om mee te doen. De opstellers van het ‘Natuurrapport 2023’ (INBO) komen eveneens graag naar Leuven om hun laatste rapport toe te lichten en mogelijke uitwegen uit de biodiversiteitscrisis aan te geven. Ook de wereldgroep van Filosofenfontein doet graag mee als actieve bijdrage tot ons jaar rond klimaatrechtvaardigheid.

Waar staat de nieuwe NBR nu voor? Hoe ontwikkelen we samen ‘de grootst mogelijke hefboom’ voor biodiversiteitsbescherming en -herstel, in Leuven én in de ruimere regio? Om die vraag te beantwoorden,  voeren we nu een grote denkoefening met de NBR en de andere bovenvermelde partners en experten. Idealiter komen we uiteindelijk tot een heldere, bevattelijke tekst, die breed gedeeld kan worden en als leidraad dient voor de toekomstige werking van de nieuwe raad.

Alle ideeën welkom,  alvast erg bedankt voor jullie medewerking!

Sabine Van Huffel en Wim Timmerman (namens het NBR-bestuur en de Wereldgroep van FF)

Startdatum 22-05-2024 17:00
Einddatum evenement 22-05-2024 20:00
Max. deelnemers Onbeperkt

Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.