• Voor de meest recente zondagsvieringen Klik hier

Boekbespreking: 'Rijkdom - Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord’ - Ingrid Robeyns

door Jef Schoenaerts

verschenen in de e-Bubbels van 14/08/2020

De achterflap van het boek(je) geeft in een notendop de kerngedachte weer van de auteur.

Inkomensverschillen worden wereldwijd groter. Steeds meer geld wordt door steeds minder mensen verdiend. Is het erg dat sommigen zoveel hebben en anderen niet?

Die verschillen zijn schadelijk voor mens en maatschappij. Via ideeën van Aristoteles laat de auteur zien dat er grenzen zijn aan de hoeveelheid aan ongelijkheid die een maatschappij kan verdragen. Extreme rijkdom is een gevaar voor de democratie, is niet te verzoenen met onze ecologische plichten en leidt tot een onrechtvaardige verdeling van welvaart. Extreme rijkdom is veel minder onschuldig dan we misschien wel denken.

De auteur schrijft in een heel begrijpelijke taal: een kunst én tegelijk een noodzaak omdat het thema maatschappelijk zo relevant is. Ze slaagt erin om vertrekkend van gekende fenomenen intrigerende vragen op te werpen en ermee aan de slag te gaan. Zo vraagt ze zich bijvoorbeeld af of er - naar analogie van het gekende en breed bestudeerde fenomeen van de ‘armoedegrens’ – niet ook een ‘rijkdomsgrens’ zou kunnen bestaan en waarom over extreme rijkdom veel minder vragen gesteld worden.

De auteur kiest duidelijk positie door te stellen dat rijkdom niet louter een persoonlijke kwestie is, maar stevige morele en politieke consequenties heeft. Waarom extreme rijkdom onwenselijk is, bekijkt ze nadien helder vanuit allerlei nadelen.

Eindigen doet ze met een aantal suggesties hoe extreme rijkdom kan worden ingedamd. En dat we als individuen daarbij niet slechts hulpeloze, passieve toeschouwers en slachtoffers van een economisch systeem hoeven te zijn, maakt ze in de allerlaatste zin duidelijk: “Want zolang we een goed functionerende democratie hebben, bepalen we zelf welk economisch systeem we willen hebben.”

Een kort, lezenswaardig betoog van een econome en ethica, prof aan de universiteit van Utrecht, gevormd aan de KU Leuven (en …voordien aan het Heilig-Hartinstituut in Heverlee).

Uitgeverij: Prometheus, 2019, 97 blzn.

Er zijn nog geen commentaren gegeven op dit artikel.

Geef een commentaar in

Als antwoord op Some User

Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.