• Voor de meest recente zondagsvieringen Klik hier

AGORA

De uitsluiting van de geloofsgemeenschap van Buizingen als parochie door de bisschoppelijke raad was voor ons de aanleiding tot een agora op onze website en steunbetuigingen voor deze gemeenschap. Het was tevens een veelbesproken thema tijdens de eerste fase van de synode van Rome waar de ambtswijding  van de vrouw in de kerk , meer bepaald de diakenwijding, aanleiding gaf tot de uiteenlopende standpunten naargelang het land en de maatschappelijke context. Een uitweg uit deze impasse zagen onze bisschoppen door bepaalde thema’s die niet tot de kern van ons evangelie behoren decentraal te laten beslissen. Zij dienden  hiervoor een ontwerpnota in. Rond deze onderwerpen hebben we het voorbije half jaar verschillende agora’s gehouden. De verslagen en verdere commentaren kan ieder lezen op onze agora website.

 Dit thema werd ook besproken in de federatie Herent. In een open en goed onderbouwde brief gaven ze uiting aan hun bezorgdheid. Deze is vooral ingegeven door (vrouwelijke) leken die elders ook voorgaan in woordcommuniediensten, zelfs eucharistievieringen. Enerzijds waait er een nieuwe wind om vanuit het synodale proces de basis meer te betrekken bij de besluitvorming, anderzijds wijst de beslissing omtrent de gemeenschap van Buizingen weinig in deze richting. Welke parochie komt aan de beurt na Buizingen?

Tijdens onze agora willen we deze brief voorlezen en hierover met elkaar in gesprek gaan. Onze voornaamste commentaren, aanvullingen, bezorgdheden en aanbevelingen naar de toekomst  van onze parochies …. willen we achteraf delen met de federatie Herent en als nota op onze website plaatsen met een verwijzing naar hun brief die eind juni publiek gemaakt wordt.

Iedereen welkom in het zaaltje na de viering op 23 juni van 11u30 tot 12u30!

De kerngroep

Evenement-informatie

Startdatum 23-06-2024 11:30
Einddatum evenement 23-06-2024 12:30
Max. deelnemers Onbeperkt
Locatie Filosofenfontein Waversebaan 352, 3001, Heverlee (Leuven)

Locatiekaart

Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.