• Voor de meest recente zondagsvieringen Klik hier

220731

31 juli 2022: 18e zondag door het jaar (2022)

 

Zich tekort gedaan voelen (Lc. 12, 13-32)

 

Marcel Braekers

Openingszang 550 Een lied op dood en leven (Roept God een mens tot leven)

Begroeting


Velen onder u weten uit ervaring dat een belangrijke test voor de samenhang in de familie het moment is dat de ouders zijn gestorven en men over erfenis moet praten. Er komen dan plots vergeten gevoeligheden, tekortkomingen of conflicten op tafel. Het gaat dan niet meer over bezit maar over genegenheid. Liefde die niet werd gegeven, jaloezie om wie wel of niet kon studeren, wie de oogappel van de ouders was, enz.
In het Oude Israël en in de tijd van Jezus was het net zo. Nu kende men wel een soort van erfenisrecht, maar dat was nogal vaag en erg paternalistisch. Niet de dood van beide ouders zette het proces in gang, maar het overlijden van de vader. Daarbij konden alleen de zonen het vastgoed erven, de dochters konden wel sieraden of geld bekomen. Dat was natuurlijk niet vrouwvriendelijk, maar er speelde een religieus motief mee: men wilde vermijden dat het stukje grond dat de familie ooit had gekregen bij de aankomst in het beloofde land in de handen van een andere familie zou vallen. Die grond was heilige grond en je mocht er niet mee sjacheren. Nog iets speciaal: de oudste broer kreeg het dubbel van de andere maar hij moest dan ook zijn moeder of de vrouwen van zijn vader en zijn zussen onderhouden. Een testament bestond niet, de vader verdeelde volgens zijn eigen inzicht. Het is pas vanaf de tijd van de Grieken en Romeinen dat een geschreven testament werd ingevoerd. Indien er betwisting was wendde men zich tot de rabbijn en indien nodig tot de rechter.
Zo was de situatie toen Jezus optrad en dit is de achtergrond van het verhaal van vandaag. Een man komt naar Jezus en spreekt Hem aan als rabbi. “Meester, zeg aan mijn broer dat hij mij een rechtmatig deel van de erfenis geeft.” Wat Jezus met die vraag doet, is zoals gewoonlijk merkwaardig en ongewoon, het antwoord wil ik even uitstellen.
 
Lied 113 Heer Jezus, koning en gezalfde Gods (R. Veelenturf)

Gebed


Gij, eeuwige Liefde
Onvoorwaardelijk Nabije,
Wijs ons een weg naar echte vrijheid
Naar het beeld van Jezus uw Zoon.
Maak ons vrij en onbezorgd omtrent geld en goed,
Laat ons groeien in vertrouwen in U
In elkaar en in het leven dat ons dagelijks gegeven wordt.
Help ons zo een andere rijkdom te ontdekken
Door te leven in het voetspoor van Jezus,
Hij die met U is tot in eeuwigheid.
 
Lucas 12, 13 – 21

Lied 561Weest niet bezorgd

Homilie


Er was betwisting omtrent de erfenis en daarom wendt zich de benadeelde tot Jezus in de hoop dat die recht zou doen geschieden. De reactie van Jezus is om vele redenen verwonderlijk. Allereerst wijst Hij de positie van bemiddelende rabbijn af en wil Hij geen rechter over mensen zijn. Hij wil niet de houding aannemen van de nuchtere buitenstaander die bemiddelt, maar reageert als een spirituele bezieler. Hoe de verdeling precies moet gebeuren laat Hij in het midden, belangrijker voor Hem is dat beide partijen een andere ingesteldheid krijgen. Was het naïef of net de enige uitweg? Ik denk daarbij aan de houding die ook paus Franciscus aannam in de discussie tussen behoudsgezinden en progressieven als het om vernieuwing van de liturgie of over morele discussies ging. Franciscus nam geen stelling maar hoopte dat beide partijen tot een gesprek zouden komen.
Jezus gaat daarbij nog een stap verder en vertelt een verhaal over een man die dat jaar geluk had omdat de oogst die veel had opgebracht. Wat die man doet is van alle eeuwen: hij vergroot de opslagplaatsen en verzekert zich zo van een toekomst in alle rust en vrede. Op vandaag zou hij misschien naar de Kaaimaneilanden vluchten om de fiscus te ontlopen, of speculeren op de beurs, luisteren naar de goede raad van Paul Dhoore of van Michael van Drogenbroeck. Zo iemand noemt Jezus een dwaas. Hij zoekt veiligheid en verzekering tegen het leven dat zich nooit laat controleren. Wie zich zo wil beschermen moet ondervinden dat het om een pseudo-zekerheid gaat. Veel belangrijker is dat je kinderen van je houden, dat je goede vrienden en geburen hebt, dat er recht en gerechtigheid over het land komt. Jezus formuleerde het meer abstract: zoek eerst het rijk van God en de rest wordt je als gift erbij gegeven. De twee broers van het evangelie zullen maar in vrede met elkaar leven als ze niet alleen tot een rechtvaardig akkoord komen, maar als ze andere waarden belangrijker gaan achten dan de erfenis. Ze moeten elkaar als broers leren waarderen, misschien geven ze hun erfenis beter aan wie niets heeft, daarover kan ik niet oordelen. Maar wat Jezus voor ogen stond is van een fascinerende schoonheid: hoe rijk, hoe bevredigend zou het leven niet zijn als mensen hun zoeken naar pseudozekerheid zouden opgeven, als hun hart niet op de eerste plaats zou uitgaan naar zelfbehoud, maar naar een nieuwe tijd en nieuwe samenleving waar liefde voor God en voor elkaar de norm is.
Daarom besluiten we de woorddienst met het vervolg van dit hoofdstuk in Lucas dat om voor mij onbegrijpelijke redenen niet is voorzien in de officiële lezing.
 
Lucas 12, 22 – 31
 
Groot dankgebed 152

Na de communie 547 Het rijk van God

Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.