------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Werkgroep Kindernevendienst

Gezien de huidige samenstelling van de kapelgemeenschap wordt op dit ogenblik geen aparte kindernevendienst voorzien voor de jongeren. Dit kan worden aangepast aan wijzigende omstandigheden.

Terugblik

(De jongeren van de kindernevendienst in de jaren 1990-2010: nu een volwassen generatie)

------