------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
15 mei 2005: Een pinksterviering van en door de vormelingen

Arnout, Astrid, Jan, Judith, Quinten en Wieland
(met de hulp van Geert Craps en pater Marcel)

 

Arnout

Openingslied: lied 22: "Uit vuur en ijzer"

Inleiding (Geert): Een pinksterviering van en door de vormelingen: waarom en hoe?

Het moeilijkste vind ik het altijd om ergens naar binnen te stappen, waar ik het nog niet ken. Op de drempel naar iets onbekends overvalt me altijd zo'n mengsel van angst en verwachting. Gelukkig staat Siska dan achter mij, om mij (soms letterlijk) een duwtje in de rug te geven.

Als jonge mensen op de drempel van hun jongvolwassen leven staan, geven we hen in de kerk ook zo'n duwtje in de rug mee. In het vormsel zeggen we tot hen: de geest is met jou, hij stuwt je voort, hij is er voor jou.

Een aantal dagen geleden hebben een zestal jonge mensen die we hier vaak zien in Filosofenfontein hun vormsel gevierd. Op het feest van de Heilige Geest, leek het ons geen slecht idee om hen eens aan het woord te laten: een versere ervaring met de Geest zullen we niet vaker in huis hebben, dachten we. Het jonge volk laat ons vandaag delen in hun denkwereld, ze geven soms ook wat van hun muzikale zelf ten beste. Daardoor halen we in deze viering bovendien een beetje het drempeltje weg van de kindernevendienst: de grotere kinderen blijven nu hier, en we doen een soort nevendienst in de grote viering, in plaats van ernaast.

Er waait vandaag, nog meer letterlijk dan anders, een jonge nieuwe geest door de kerk. Als u het vlammetje voelt: laat u gerust aansteken.
Laten we het nu eerst stil maken, en luisteren naar Quinten, die ons voorgaat in gebed.

Openingsgebed (Quinten): de gaven van de geest (bewerking van de Galatenbrief)

 Lezing van het Pinksterverhaal (vormelingen en lector)

Marcel: We luisteren nu naar het verhaal van het eerste Pinksterfeest.

Op het Pinksterfeest in Jeruzalem is er iets bijzonders gebeurd.
Er waren veel mensen in de stad.
Joden uit heel de wereld wilden het oogstfeest vieren.
Ook de vrienden van Jezus zijn er.
Zij praten na over alles wat met Hem is gebeurd.
Jezus is gestorven en begraven, de derde dag is Hij verrezen.
Nu kunnen ze Hem niet meer zien.
Is alles nu voorbij? De leerlingen stellen zich vele vragen.

Plotseling komt de heilige Geest over hen.
Hij komt als het waaien van de wind, als een vlammend vuur.
De leerlingen staan in vuur en vlam. De Geest brengt hen in beweging.
Ze beginnen luid te spreken. Ze rennen naar buiten, naar verschillende streken.
Ze zijn vol geestdrift. Ze zijn één en al vuur. Ze moeten het vertellen.
Ze kunnen het niet meer voor zich houden.
(Mathieu Lamberichts)

Petrus (ARNOUT)
Mensen luister! Wij moeten jullie belangrijk nieuws vertellen.

Apostel 1 (WIELAND)
Jezus is niet dood! Hij is verrezen! Hij leeft!

Toeschouwer 1 (ASTRID) tegen Toeschouwer 2 (JAN)
Zeg, die mannen zijn zeker gek geworden.
Het zijn nog wel die vissers uit Galilea.

Petrus (ARNOUT):
Wij zijn niet gek geworden, maar we kunnen niet zwijgen.
Wij hebben de Geest van God ontvangen. Die geeft ons kracht om te spreken.

Apostel 2 (JUDITH):
De Geest van God maakt alles nieuw voor ons.
Wij beginnen opnieuw te leven en we moeten jullie het goede nieuws vertellen.
Wij komen spreken zoals Jezus deed.

Apostel 3 (QUINTEN)
Die Geest geeft ons hoop, hoop op een betere toekomst.

Apostel 1 (WIELAND)
Ook voor jullie is er die Geest, als jullie dat willen.

Toeschouwer 2 (JAN) tegen Toeschouwer 1 (ASTRID)
Die mannen doen toch niet meer gewoon.
Ze hebben zeker te veel gedronken.

Petrus (ARNOUT)
Neen! helemaal niet! We zijn alleen maar heel gelukkig.
Want Jezus leeft onder ons! Geloof wat Hij heeft gezegd en gedaan.

Toeschouwer 1 (ASTRID)
Wat moeten we dan geloven?

Petrus (ARNOUT)
Geloof in de Blijde boodschap.
Geloof dat echte vrede op de wereld mogelijk is.
Geloof dat alle mensen kunnen werken aan een nieuwe wereld.

Apostel 2 (JUDITH)
Geloof dat de Geest van God je daarvoor de kracht kan geven.

Toeschouwer 2 (JAN)
De Geest van God, allemaal goed en wel. Maar waar is die? Hoe zien we die?

Apostel 3 (QUINTEN)
De Geest van God is aan het werk als mensen vriendelijk zijn, als mensen elkaar troosten.

Apostel 1 (WIELAND)
Als mensen eerlijk zijn, als mensen elkaar vergeving schenken.

Apostel 2 (JUDITH)
Als mensen met elkaar delen, als mensen echt goed zijn voor elkaar.

Toeschouwer 1 (ASTRID)
Je kunt dat allemaal wel zeggen maar bestaat dat wel?

Petrus (ARNOUT):
Ja, dat bestaat! Het bestaat dat mensen, groot en klein, met elkaar liefdevol leven.
Het bestaat: vrede voor mensen ver weg en voor mensen dichtbij.

Lector
Dat was tweeduizend jaar geleden.
Maar, Jezus is er, ook nu,
voor ieder die wil meedoen.
De Geest van God is er, ook nu, ook hier,
vandaag op dit Pinksterfeest en alle dagen.

Homilie/verwerking

Beste jongens en meisjes,
Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Een dag waarop we vieren dat Jezus niet dood en vergeten is, maar dat de Geest die Hem bezielde ook leeft in ons en in heel de kerk. Een Geest die ons onvermoede kracht geeft om dingen te doen die groter en sterker zijn dan wijzelf.

Spontaan denk ik dan aan een reportage die ik zag waarin een jongen van 12 jaar werd voorgesteld die woonde in een van de arme sloppenwijken in Caraccas. Elke dag na school ging hij met een zak op zijn rug naar de groenten- en fruitwinkels in de buurt, waar hij gratis het overrijpe fruit en vruchten meekreeg, die hij dan bracht naar arme bejaarden. Veel van die mensen leefden in erbarmelijke omstandigheden. Hij waste hen, maakte een praatje, gaf ze wat fruit te eten en ging weer verder. Geleidelijk sloten zich bij hem nog andere jongeren aan, zodat ze in heel de stad bekend werden. Al die bejaarde, eenzame mensen keken uit naar dat mooie moment in hun dag.

Wat die jongen deed was onvoorstelbaar, zoveel kracht die hij uitstraalde en zoveel energie die hij aan anderen gaf. Toen ik dit zag, dacht ik: misschien is er nog wel Iemand anders die hem helpt om dit vol te houden. Zou dat niet een uitstraling zijn van de H. Geest?
Of als ik zie hoe in een klas een meisje door anderen gepest wordt en ineens is er iemand die het voor haar opneemt en tegen heel de groep in durft spreken over liefde en respect voor elkaar.
Zo zou ik nog heel veel voorbeelden kunnen geven met elke keer de bedenking: misschien is hier de Geest van Jezus werkzaam. De H. Geest die wij allemaal vandaag op Pinksterdag ontvangen en die heel speciaal aan jullie werd gegeven op de dag van jullie vormsel.

Vorige maandag hadden wij, Geert, Siska en ik, met jullie een gesprek over wat het betekent: gevormd worden, op weg gaan naar volwassenheid. "We willen op eigen benen staan. We hopen dat de volwassenen ons ernstig nemen in wat we denken en doen." "Soms verwachten de volwassenen ook teveel van ons" zei een ander. "En toch willen we verantwoordelijkheid krijgen en zelfstandig worden."
Wij hadden maandag een heel tof gesprek, waarin heel veel vragen en bedenkingen boven kwamen. Weet je, ik zou graag in de toekomst af en toe nog eens zo'n gesprek willen hebben. Want weet wel, in heel die zoekende weg die je nu gaat is er altijd Iemand op wie je kunt rekenen. Iemand die stil in je is: de H. Geest. Hij geeft je kracht als je droevig bent, Hij geeft je nieuwe gedachten om thuis of bij je vrienden een nieuw begin te maken. Zomaar, opdat door jou de Blijde Boodschap van Jezus overal zou kunnen doordringen.

Onze vormelingen geven nu elk voor zich hun antwoord op vragen zoals:

- wat betekent het voor mij dat ik gevormd ben?
- wat wil dat zeggen: volwassen worden?
- wat is de Heilige Geest voor mij?

Als steun voor hen, zingen we tussendoor telkens: Veni Sancte Spiritus

- Afsluitende  bedenkingen door Marcel
- Muziek: Judith op klarinet

Offerande
De kinderen brengen de offergaven aan, Arnout Arts speelt ondertussen orgel.

Groot Dankgebed : nr. 140 ("Die naar menselijke gewoonte…")

Vredewens en Communie
De vormelingen geven de vrede door in de kerk en reiken de communie uit.

Na de communie
Wieland speelt hobo (Ouverture uit hoboconcerto van Corelli)

Mededelingen

Slotgebed
Wieland leest voor uit Vrienden zijn als bomen, omdat hij vrienden nodig zal hebben…

Bomen dromen,
en niemand kwam er ooit achter
wat zij in hun dromen verwachten.
Vriend is hij die alles van je weet
en toch niet ongelukkig wordt
als blijkt dat hij
lang niet alles van je wist.

Bomen moet je dromen
ze zijn te groot voor onze ogen,
te hoog, te diep, te rond
om ze voluit te zien.

En wie een vriend herleidt
tot wat hij van hem ziet
heeft hem al uit het oog verloren.

Laat mij leven, God
als een boom.

Danken om de zon
dragen de regen.

Geloven in de goede aarde
die Gij mij hebt toegewezen
genieten van de vrije lucht.

Horen Uw stem in de wind,
hopen da Gij vrucht
aan mijn vingers vindt.

Zegen en wegzending (Marcel)

Dit is de dag, Heer God
dat Gij uw levensadem geeft
aan deze wereld;
dat Gij een vuur van liefde
aansteekt in de mensen,
vandaag is het de dag
dat wij bijeengeroepen worden
om uw gemeente te zijn.
Zend daarom bijzonder uw geest
in deze jonge mensen die in het voetspoor van Jezus
door het leven willen gaan:
Astrid, Judith, Quinten, Jan, Arnout, Wieland.
Zegen en doordrenk hen met Uw kracht.

------