------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
11 mei 2008 : Pinksterviering met en door de jongeren

De communicanten, pater Marcel, Geert en Saskia

(klik op de foto's om te vergroten)


Openingslied 22: “Uit vuur en ijzer, zuur en zout”

Begroeting

Van harte welkom op dit hoogfeest van Pinksteren, de dag waarop wij herdenken hoe ooit de Geest van God en van Jezus over de leerlingen kwam en van binnenuit tot andere mensen maakte.
Bijzonder welkom de jongeren die in de voorbije weken hun plechtige communie deden en die in deze viering bijzonder in de bloemetjes worden gezet: Eva, Kathlijne, Kaatje 1 en Kaatje 2, Thomas en Vincent.

In de Joodse traditie viert men het oogstfeest en wordt altijd het boek Ruth voorgelezen. Ruth, de vreemdelinge, die haar schoonmoeder niet in de steek liet en met haar mee terugkeerde naar Israël waar ze in goed vertrouwen durft rekenen op de familie van haar schoonmoeder. Het is een prachtig verhaal van geloof als vertrouwen. Ook in deze viering zal straks dit aspect aan bod komen: geloven als durven vertrouwen. Vertrouwen in zichzelf, vertrouwen op vriendjes, op je ouders, vertrouwen dat God je uiteindelijk vasthoudt en thuis brengt wat er ook met je kan gebeuren.

Misschien is Pinksteren niets anders dan in beeldrijke taal van storm en vuur vertellen hoe bij een groepje mensen dit vertrouwen terugkeerde en zo sterk werd dat ze er andere mensen van werden.

Gebed

Dit is de dag Heer God
Dat Gij uw levensadem aan deze wereld geeft,
Dat Gij een vuur van liefde in mensen ontsteekt.
Vandaag is het de dag
Dat wij bijeengeroepen worden om uw kerk te zijn
Mannen en vrouwen, jong en oud, zwakken en sterken,
Allen verschillend, maar onmisbaar voor elkaar
Want allen delen wij in dat éne lichaam, bezield door Uw kracht.
Kom daarom over ons, Heiligende Geest
Verwarm wat koud is en versteend
En doe ons zingen van vreugde om uw aanwezigheid.

Volwassen worden
Jongeren staan op de drempel van een nieuwe tijd die voor hen aanbreekt. Vooruitkijkend vol geloof in zichzelf en toch ook behoefte aan steun om wat nog kwetsbaar moet groeien.
Kaat verwoordt wat het voor haar betekent

Refrein : ‘Veni sancte spiritus’

Pinksterverhaal

Tijdens het feest van Pinksteren in Jeruzalem is er iets heel bijzonder gebeurd.
Er waren veel mensen in de stad.
Joden uit heel de wereld wilden het oogstfeest vieren.
Ook de vrienden van Jezus waren er bij.
Zij praatten over alles wat met Hem was gebeurd.
Jezus was gestorven en begraven.
Maar hoe moest het nu verder?
Was alles voorgoed voorbij en zou voortaan het leven verder gaan zoals vroeger?

Plotseling was het alsof een storm rond het huis raasde.
Het was alsof het vuur van het begin terugkeerde en de leerlingen begeesterde.
Ze waren ineens niet meer bang maar begonnen luid te spreken.
Ze renden naar buiten om aan iedereen die het horen wilde
Te vertellen wat ze hadden ervaren.

Mensen luister. Wij moeten jullie belangrijk nieuws vertellen.

Jezus is niet dood. Hij is verrezen. Hij leeft in ons, als we samen zijn,
Hij is bij ons als we gaan werken en zorgen voor anderen.

Zeg, die mensen zijn zeker gek geworden.
Je ziet dat het arme vissers uit Galilea zijn.
Ze zijn nogal goedgelovig.

Wij zijn niet gek geworden, en we hebben ook geen wijn gedronken.
We hebben de Geest van God ontvangen.
Die geeft ons kracht, die doet ons vertrouwen.

Weet je:
Die Geest van God komt over heel de aarde en wil alles nieuw maken.
Hij wil mensen bij elkaar brengen
Hij wil dat armen uitkomst hebben
Dat mensen die treuren weer kunnen lachen.
Ook voor jullie wil die Geest er zijn.

Wat kunnen wij dan doen? Moeten we een sprong in de lucht maken,
Moeten we aan elkaar misschien grapjes vertellen zodat we kunnen lachen
Of beginnen blazen zodat het gaat waaien?

Neen, helemaal niet. Geloof in het grote Nieuws dat Jezus bracht.
Geloof dat er echte vrede mogelijk is,
Geloof dat ooit een nieuwe wereld zal komen waarin iedereen gelukkig is.

Maar wat is dan die Geest waarover jullie spreken? Kan ik die zien of voelen?

De Geest is een geschenk
Het is een licht in je hart
Het is een glimlach voor een ander
Het is de troost waarmee we elkaar troosten
De kracht om te leven en te vertrouwen.

Zo was het 2000 jaar geleden.
Maar ook vandaag, ook nu wil die Geest over ons komen.
Wij ontvingen Hem toen we werden gezalfd,
Wij krijgen hem elke dag
Als we ons hart open stellen.
Zo moeten ook jullie doen.

Getuigenissen

Toen wij gisteren samenkwamen stelde ik de jongeren een moeilijke vraag. Ik vroeg hen wat het betekende te geloven. Maar ik voegde eraan toe: niet geloven als een soort dogma dat je aanneemt, maar geloven in de Bijbelse betekenis: vertrouwen. Wat betekent vertrouwen voor je? Vertrouwen in een vriendinnetje of een vriend, dat je vertrouwen hebt in je ouders of een leerkracht, heb je vertrouwen in God en wat betekent dit? We luisteren naar een aantal recties.
We wisselen af met zingen van refrein ‘Veni Sancte Spiritus’
Getuigenis van enkele volwassenen: wat betekent voor jullie geloven?

Einde woorddienst 504 – “Licht dat ons aanstoot”

Viering verder buiten op het terras.
Groot dankgebed 140: “Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd”
Na de communie 520: “Dan komt de dag”

------