------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
4 juni 2006 : Pinksteren

Dat waaien van de Geest gebeurt aan ons vandaag

Marcel Braekers en de jongeren

P
I
N
K
S
T
E
R
E
N
= prettig samen zijn
=  inspiratie krijgen
= niemand uitsluiten
= kom in de ronde
= spiegel aanreiken
= tongen van vuur
= eerlijk zijn
= respect hebben
= eenvoudig zijn
= nader bij elkaar/ nader tot Jezus

Openingslied: 7: “Zomaar een dak boven wat hoofden”

Begroeting

Vandaag vieren we Pinksteren. Het is een heel bijzonder feest want dan gedenken we dat Jezus niet dood en vergeten is, maar dat de Geest die Hem heeft bezield ook leeft in ieder van ons. Voordat Jezus stierf had Hij tot zijn leerlingen gezegd: “Ik laat jullie niet alleen. Als ik gestorven ben en opgenomen bij mijn Vader dan vraag ik Hem dat Hij over jullie dezelfde Geest laat neerdalen die ook op Mij rustte en dan zullen jullie dezelfde dingen doen die ook ik deed.” En zo is ook gebeurd. Nadat Jezus gestorven was waren alle leerlingen, mannen en vrouwen, weer naar huis gegaan, diep ongelukkig en moedeloos. Maar na enige tijd zeiden enkelen: “Kom, laten we weer eens samenkomen en praten over vroeger en hoe het nu met ons gaat. En weet je wat: we nodigen ook Maria, de moeder van Jezus uit, want die zal ook wel ongelukkig zijn.” En zo hebben ze gedaan. En toen gebeurde iets wat niemand had verwacht: ze troostten niet alleen elkaar, ze voelden zich bij die samenkomsten heel blij en sterk. Ze dachten niet alleen aan alle mooie dingen uit het leven van Jezus, ze voelden dat dezelfde kracht die Jezus had bezield ook in hen was gekomen. Ze namen brood en een beker wijn en deden zoals je Jezus hadden zien doen. En ineens waren ze andere mensen: met een prettig gevoel, iedereen uitnodigend om in de ronde te komen zitten, ze gingen leven als Jezus met veel respect voor elkaar, heel eenvoudig en eerlijk. Is dat niet hetzelfde als wat jullie bij het woordje ‘Pinksteren’ hadden geschreven?

Het wonder was gebeurd. En het wonder gebeurt elke dag weer opnieuw als wij datzelfde in ons voelen. Toen wij vorige week met de jongeren samenkwamen schreven we het woord ‘Pinksteren’ in grote letters neer en bij elke letter kwamen allerlei ideeën bij ons op die laten zien dat die Geest van Jezus ook in ons aan het werk is. Dat is onze viering van vandaag. We zullen eerst luistern naar het verhaal van het Pinksterwonder en daarbij zullen we stukjes van onszelf leggen, wat dat verhaal voor ons betekent.

Maar we hebben nog een andere manier om onze Pinkstervreugde uit te drukken. We gaan  veel muziek maken en zo tonen hoe blij ons die Geest kan maken. En misschien raken jullie dan allemaal aangestoken en maken we van dit uur één groot feest.

Lied: de Heerlijk is waarlijk opgestaan.

Pinksterverhaal
zoals verteld door Nico Ter Linden in Koning op een ezel, p. 229.

Teksten van de jongeren:

 • prettig samenzijn: Kathelijne
 • niemand uitsluiten: Wouter
    
  muziek: Eva
 • kom in de rond: Quinten
 • een spiegel aanreiken: Wieland
    
  muziek: Kathelijne
 • eerlijk zijn: Thomas
 • respect hebben: Eva
    
  muziek: Thomas

Gebed om de heilige Geest:

Dit is de dag, Heer God,
Dat Gij uw levensadem geeft aan deze wereld
Dat Gij een vuur van liefde aansteekt in de mensen,
Vandaag is het de dag
Dat wij bijeengeroepen worden
Om uw kerk te zijn.
Wij danken U met de woorden
Die Gij zelf in ons hebt uitgezaaid.
Kom heiligende Geest daal over ons
Verwarm wat koud is en versteend
En doe ons zingen van vreugde om uw aanwezigheid.

Allen zingen nr. 514: “Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer”

Tijdens offerande: orgel door Peter

Grote Dankgebed: S. de Vries, Bij gelegenheid (I) p. 294

Tijdens grote dankgebed nr. 192 (= psalm 104): “Alles wacht op U vol hoop”

Tijdens communie: muziek Wouter, Quinten, Wieland /  Judith

Na de communie nr. 516: “Zingt een nieuw lied voor God de Here”

Slotgebed: Julio

Einde viering: orgel door Wouter

 

 

------