------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
WERELDGROEP

In de gemeenschap van Filosofenfontein vraagt de Wereldgroep aandacht en engagement voor het verwezenlijken van een cultuur van menselijkheid in de wereld. Een wereld waar het voor allen goed is om te leven nu en in de toekomst. Onze tijd wordt gekenmerkt door maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, groeiende afstand tussen rijk en arm, migratie en integratie in onze maatschappij.

Bij het verwezenlijken van deze visie willen wij steun geven aan projecten van ngo’s, zoals Broederlijk Delen, Rikolto en 11.11.11, maar ook aan kleinere, beheersbare projecten, opgestart of onderbouwd door de leden van onze gemeenschap. We informeren ons over de efficiëntie van de organiserende instantie, de zinvolheid en slaagkansen van elk concreet project dat een brug bouwt tussen “de wereld ginder” en “de wereld hier”.

De laatste zondag van de maand brengt een lid van de Wereldgroep op het einde van de viering een voorbede aansluitend bij de actualiteit.

Op een ‘Aperitief Mondial’ (tweemaal per jaar), na de viering, wordt bij een drankje nadere toelichting gegeven over een thema, of over projecten.

* INADES en de Burundese koffieboeren   (Gerlinde Doyen)
  voorstelling in PowerPoint (6,5 Mb)

* Instituut voor mentaal gehandicapten
   (Herman Wouters)
   cursiefje: Maniokmolen

 

 

Ons vorig project was:
Solidariteit met de vrouwenorganisatie MBONWEH van KAMEROEN

 

In 2006 startten we met een project i.v.m. de vrouwenorganisatie MBONWEH in Kameroen. MBONWEH wil de positie en de levensvoorwaarden van plattelandsvrouwen in Buea (Zuid-West provincie) verbeteren. Deze vrouwen bevinden zich meestal in een minderwaardige positie en dreigen daarbij ook hun zelfvertrouwen en gevoel van eigzenwaarde te verliezen. MBONWEH tracht hierin verandering te brengen door een aanbod van trainingsprogramma's voor productieve en handelsactiviteiten (landbouw, veeteelt, koken voor wegrestaurantjes, drogen van vis, maken van kleren...) en via een spaar- en kredietsysteem dat de vrouwen toelaat de (bescheiden) investeringen te doen die hiervoor nodig zijn. Biovendien verzorgt MBONWEH ook vormingsprogramma's inzake gezondheid (o.m. over HIV/AIDS) en op het vlak van meer algemene persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Het spaar- en kredietsysteem wordt door de lokale vrouwengroepen zelf beheerd, wat een werkzame sociale contrôle blijkt te garanderen. Het systeem startte in 1989 met 26 vrouwen en is nu uitgegroeid tot een unie van meer dan 30 groepen met meer dan 2000 leden. Het is zelfbedruipend en kan een groot deel van de werking van MBONWEH financieren. Externe steun wordt alleen gekregen voor een deel van de vormingsprogramma's van MBONWEH.    

------