p. 1 - p. 2 - p. 3 - p. 4

Elk jaar stelt de werkgroep liturgie zich als doel om aan één onderwerp bijzondere aandacht te besteden. De thema's profetisme en symboliek zijn al aan bod gekomen. In het zoeken naar nieuwe vormen en symbolen brachten de leden van de werkgroep liturgie een bezoek aan de Magdalenakerk in Brugge en spraken er met Sofie Verschuere over de werking van YOTb.
De werkgroep liturgie was ervan overtuigd dat het zin had om gezamenlijk te zoeken naar vernieuwing en dat dat het best kon gebeuren onder begeleiding van YOTb.

Het is daarbij van belang dat vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen die de werking van Filosofenfontein dragen, bij dat project betrokken zijn.
Het bezoek aan Brugge was een stimulans om verder door te denken over Filosofenfontein, om wat door de jaren gegroeid is vanuit de praktijk, te bezien in een groter perspectief. Het is de bedoeling van het hele project om zowel de kapel als het hele gebouw en de omgeving te herdenken in het licht van symbolische expressie. De inrichting van de kapel en vormgeving in de liturgie zullen wellicht de meeste aandacht krijgen, maar daarnaast willen we ook denken over wat de zwaartepunten zijn van deze plaats van samenkomst en hoe wij die punten sterker kunnen profileren.
Het is de bedoeling om na te denken over de toekomst van Filosofenfontein in al zijn aspecten: de toekomst van de kapel, van de liturgie, van de gemeenschap rond Filosofenfontein…


YOTb?

         (vervolg)