------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Avondprogramma 2012-2013

Spiritualiteit op de Filosofenfontein

A. Avondlezingen en besprekingen

Dinsdag 2 oktober 2012
Emilio Platti: actuele verschuivingen in de Islam.

Men kan vaststellen dat overal ter wereld belangrijke verschuivingen plaats hebben in de Islam. Speciaal in het omgaan met de heilige teksten. Er doet zich namelijk een meer intellectuele benadering voor, die haar weerslag heeft in het religieuze leven.


Dinsdag 16 oktober 2012
Marc Steen: evangelische wonderverhalen: fictie of werkelijkheid?

De evangelieverhalen zijn geen neutrale, historische rapporten, maar geloofsverhalen. Soms hoor je mensen dan wel eens zeggen: ‘Wat hebben ze ons niet allemaal wijsgemaakt?’ Zijn de wonderverhalen van Jezus die in het evangelie verteld worden echt gebeurd of is het allemaal fictie? Dergelijke vragen nodigen ons uit stil te staan bij eigen draagwijdte en bedoeling van deze verhalen. Ze nodigen ons ook uit door te stoten naar de diepere boodschap en rijke spirituele kracht ervan.


Dinsdag 23 oktober 2012
Zangavond:

Onlangs stelden Kris Gelaude en Arnout Malfliet een liedboek samen met teksten van Kris op muziek gezet door Arnout: Wie anders zou de wereld dragen. Het versterkte koor van de Filosofenfontein maakte een cd van een aantal liederen. Dat alles willen we feestelijk in de bloemen zetten met een verfrissende en blije zangavond. Voor iedereen die graag zingt, voor koorleiders van kerkkoren, voor iedereen die inspiratie zoekt voor nieuwe spirituele teksten is dit een aanrader.


Dinsdag 13 en 27 november 2012
Leesclub: Maurice Bellet, Niemand heeft God ooit gezien, vertaald en ingeleid door Peter Schmidt. Davidsfonds, Leuven, 86 p., 2010.

In dit dun maar bijzonder boeiend boekje stelt Bellet de vraag naar de manier waarop mensen vandaag zich God kunnen voorstellen en over ‘Hem’ spreken. Veel woorden hebben hun sprekende kracht verloren om God aan te wijzen. Tegelijk blijft de ervaring dat ‘Hij’ aan alle weten en spreken ontsnapt. Hoe dan is die nieuwe Godsrelatie? Omdat Bellet een belangrijk boekje schreef dat niet altijd eenvoudig is om te begrijpen, gaan we samen naar de tekst kijken en met elkaar bespreken. (Klik hier voor een synthesenota)


Dinsdag 4 december 2012
Colet Janssen en Brigitte Puissant: Geloofsopvoeding bij kinderen en jongeren.

Het doorgeven van ons geloof aan onze kinderen en jongeren is tegenwoordig een moeilijke opgave gezien de heersende cultuur van onverschilligheid. Colet Janssen en Brigitte Puissant hebben in dat opzicht veel ervaring door hun jarenlange inzet voor de kindernevendienst in de studentenparochie en op de Filosofenfontein. Vertrekkend vanuit de vragen van de deelnemers willen zij enkele tips aanreiken aan ouders en grootouders om kinderen te helpen groeien in hun ontmoeting met de Blijde Boodschap.

Dinsdag 15 januari 2015
Johan Koning, s.j.: Brazilië politiek, sociaal, cultureel en religieus: vier decennia

Gedurende zijn 40-jarig verblijf in Brazilië heeft Johan Koning dit reusachtige land zien evolueren van een ontwikkelingsgebied naar een industriële grootmacht. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de bevolking?
Johan Koning behaalde zijn doctoraat in de Theologie aan de KU Leuven (met als specialisatie de Bijbelstudie). Sinds 1972 is hij werkzaam als hoogleraar in Brazilië: in Porto Alegre (het “Europese” Zuiden), Rio de Janeiro en Belo Horizonte (het industriële Zuidoosten), occasioneel ook in São Paulo, Brasília (Nationale Bisschoppenconferentie) en het Noordoosten. Zijn ervaring reikt van universiteitspastoraal tot projecten van landloze boeren.

Dinsdag 29 januari 2013
Colet Janssen: Geloofsopvoeding bij kinderen en jongeren (deel 2)

Tijdens de eerste bijeenkomst over het doorgeven van ons geloof aan onze kinderen en jongeren kwamen zoveel boeiende vragen en bemerkingen aan bod dat Colet Janssen onvoldoende tijd had om in te gaan op haar eigen jarenlange ervaring als lerares, als schrijfster en als medewerkster in de kindernevendienst van de universitaire studentenparochie. Die ervaring en inzichten wil zij graag met ons delen tijdens deze tweede bijeenkomst over geloofsopvoeding.

Dinsdag 5 en 19 februari 2013
Remi Peeters: Hannah Arendt, over gedachteloosheid en het kwaad

In 1961 woonde de Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) in Jeruzalem het proces tegen nazi-misdadiger Adolf Eichmann bij. Kort daarna publiceerde ze haar bevindingen onder de titel Eichmann in Jeruzalem. Een verslag over de banaliteit van het kwaad. Het boek ontketende meteen wereldwijd een ongemeen bitse controverse: was het, zacht uitgedrukt, niet hoogst ongepast om de gruwel van de concentratiekampen en de gaskamers “banaal” te noemen? Uiteraard was het nooit Arendts bedoeling om het monsterlijke karakter van de misdaden van totalitaire regimes te miskennen, of erger nog, te vergoelijken.
De term “banaliteit” slaat niet op de misdaden in kwestie, maar op de dader(s) ervan: Eichmann leek haar het prototype van een banaal, d.w.z. oppervlakkig en gedachteloos iemand. Zijn verschijning heeft Arendt ervan overtuigd dat het kwaad niet noodzakelijk morele verdorvenheid veronderstelt. Deze gedachte blijft bij velen weerstand oproepen. Pleit ze Eichmann niet vrij? Kan men hem wel iets verwijten, als hij geen slechterik was – eigenlijk had hij niets tegen de Joden! - en alleen maar bevelen heeft opgevolgd? De zaak blijft ook vandaag controversieel. Alleen al daarom loont het de moeite er wat dieper op in te gaan. Ze vormt bovendien een uitstekende toegangsweg voor wie het denken van Arendt verder wil verkennen.


12 maart 2013:
Filmavond: God on trial

God voor het gerecht gedaagd is een televisiefilm van 2008, geschreven door Frank Cottrell BOYCE in een regie van Andy de EMMONY in een productie van de BBC. Het gaat om een verhaal – al of niet waar gebeurd - dat zich afspeelt tijdens de tweede wereldoorlog in het concentratiekamp van Auschwitz. Op de vooravond van hun executie, dagen een aantal Joodse gevangenen God voor de rechtbank omdat hij zijn volk in de steek heeft gelaten. Hij wordt beschuldigd dat hij het verbond met zijn volk heeft verbroken door de nazi’s toe te laten zijn volk uit te moorden.
Het idee van een rechtszaak tegen God gaat terug op de titel van een boek van Elie WIESEL uit 1977(The trial of God). Elie WIESEL heeft als kind de gruwel van Auschwitz beleefd en zou getuige geweest zijn van dergelijke ‘rechtszitting’. Hij situeerde zijn proces in 1647 na een pogrom op de Joden. WIESEL omschrijft het thema van zijn boek als volgt: “Je kan Jood zijn met God, je kan Jood zijn tegen God, maar je kan geen Jood zijn zonder God.”
In de film komen o.m. volgende thema’s aan de orde:
  - wie heeft schuld aan het kwaad: God of de mens ingevolge zijn vrije wil?
  - het bestaan van God
  - de zin van het lijden; hoe ermee omgaan?
  - wie is God?
De film roept vele vragen op en gaat vooral over welke beelden mensen hebben van God.

Al deze avonden beginnen om 20 u. en er wordt telkens een bijdrage van 5 euro gevraagd.

23 april 2013 om 19u30: herneming van de film God on trial

Door de zeer slechte weersomstandigheden op 12 maart konden een aantal belangstellenden die dag niet aanwezig zijn. De film gaf aanleiding tot een bijzonder levendig debat. Daarom begint de nieuwe voorstelling uitzonderlijk om 19u30.

B. Meditatie:

Bidden en mediteren hebben altijd de kern gevormd van ons geloof. Dat besef is de laatste jaren terug veel meer op de voorgrond gekomen. Tegelijk is in dat opzicht een grote diversiteit gegroeid en maakten veel gelovigen een eigen zoektocht door. In dat kader worden een tiental avonden aangeboden waarop gelovigen verwoorden wat voor hen meditatie betekent en hoe ze dit concreet in hun leven vorm geven.
Deze avonden gaan altijd op vrijdagavond in de kapel van de Filosofenfontein door. Vijf in het najaar en vijf in het voorjaar. Patrizia Hart (14/09/12), Marcel Braekers (21/09/12), Lut Lemmens (28/09/12), Johan Denayer (05/10/12) en Gonda Mertens (12/10/12) waren bereid om in het najaar hun ervaring aan ons mee te delen.
In de maand mei komen Lut Saelens (03/05), Frank Cuypers (10/05), Liesbeth Daenen (17/05), Sabine Van Huffel (24/05) en Annelies Wouters (31/05) aan bod..

(Voor deze meditatieavonden, die ook beginnen om 20 u., wordt geen bijdrage gevraagd.)

Voor contacten: marcel.braekers@telenet.be (tel. 016/407340)

------