------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------
                    Ritmeren van het leven

                            Nieuw initiatief : virtueel samen bidden en mediteren

In Filosofenfontein groeit een nieuw initiatief waarrond we een werkgroep willen vormen. De onderstaande tekst schetst het initiatief en de oproep.

Het ritmeren van het leven via regelmatig terugkerende meditatieoefeningen en/of gebedsmomenten is al eeuwenlang een religieuze praktijk. Je vindt haar in christelijk monastieke middens maar evengoed maakt ze deel uit van andere religies en levensbeschouwingen. Het is een oude, en tegelijk ook een heel weldoende praktijk. Ze laat namelijk toe om de drukte van het leven even te onderbreken, een pas op de plaats te maken en te kijken naar het leven. Ze nodigt uit om telkens weer opnieuw verbinding te zoeken met de essentie van het leven, om die verbinding op die manier dieper en dieper te verankeren. Ze brengt een moment van inkeer dat voeding en inspiratie biedt om zich nadien terug naar het dagelijkse leven te keren.
Heel wat mensen zijn vandaag de dag op zoek naar dit soort ritmering maar stellen vast dat het weerbarstig worstelen is om dit in zijn eentje te realiseren. In monastieke middens kreeg deze ritmering niet voor niets vorm binnen de verbondenheid van een gemeenschap.

Op Filosofenfontein willen we een eigentijds experiment rond het ritmeren van het leven opstarten. Wie een verlangen hiertoe voelt, zou zich kunnen aansluiten bij een kring van mensen, die met elkaar afspreken dagelijks een bepaalde tijd te wijden aan het onderbreken van de tijd (via meditatie of gebed). Er wordt hiertoe gebeds- en meditatiestof aangereikt. De gemeenschap die we op deze manier vormen is in zekere zin ‘virtueel’: de drukte van het dagelijks leven laat vaak niet toe om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten.
Het gemeenschapselement wordt in de eerste plaats gevormd in het besef, in het weten dat je niet in je eentje bezig bent maar verbonden bent met zielsgenoten. Mogelijkerwijs kan dit versterkend werken om zelf ook effectief tijd te maken voor meditatie en/of gebed. Om niet eeuwig in het virtuele te verblijven, zou de groep maandelijks samenkomen (eventueel in een vesperdienst) voor een gezamenlijk meditatie- of gebedsmoment en voor uitwisseling over de ervaringen met de praktijk.

Om dit initiatief van de grond te krijgen, zijn we op zoek naar enkele mensen die hierrond in een werkgroepje willen samenkomen. De opzet van dit groepje is: verder uitklaren van het doel, de vorm en de werkwijze van het initiatief; vormgeven van de inhoud; promotie van het initiatief.

Voel je je hiertoe aangesproken of ken je mensen (eventueel ook van buiten de kapelgemeenschap) die hieraan zouden willen meewerken ? Geef dan je naam door aan Jef Schoenaerts (jefschoenaerts@hotmail.com) of Renilde Vos (renilde.vos@hotmail.com).


------