------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------
        Voorstel: een tweede manuaal voor            het orgel van Filosofenfontein

Samenvatting

1 Reden van de aankoop/installatie van een tweede manuaal

1.1 Betere bruikbaarheid in de liturgie

- Minder volume: Het volume (geluidssterkte) van het huidige orgel is voldoende. Een tweede manuaal zou het mogelijk maken om de koorzang te begeleiden op een zachter register dan het zachtste register dat momenteel beschikbaar is.
- Eenvoudige afwisseling tussen koor en samenzang: Een organist kan op twee manualen verschillende registers te trekken: veranderen van register is dan niet nodig bij de afwisseling van de zang tussen koor met volk.
- Presentatie van een melodie: Door een tweede manuaal kan de melodie van een lied duidelijk hoorbaar spelen terwijl de begeleiding veel zachter is.

1.2 Volwaardiger instrument buiten de liturgie

Op een orgel met twee manualen kan voor en tijdens de misviering heel wat meer orgelliteratuur ten gehore gebracht worden dan op een éénmanualig instrument.

Met een tweede manuaal kan het orgel op de lijst van belangrijke orgels in het Leuvense komen, zodat het eventueel in aanmerking kan komen voor orgelconcerten die gegeven worden door de huidige relatief dynamische orgelkring. Een verdere uitbreiding naar meer dan twee manualen is zinloos: de ruimte van Filosofenfontein en de liturgie verdraagt dat niet.

1.3 Achtergrond: de aankoop van het huidige orgel

De totaalkosten voor het aankopen van het orgel van filosofenfontein bedroegen 15.000 euro, een tiende van de waarde van een nieuw orgel. Dat werd gerealiseerd door:

- Een lage aankoopprijs van 5000 euro bij orgelmakerij Reil in Heerde in Nederland. De lage aankoopprijs van het orgel is het gevolg van de beperking dat het slechts één manuaal heeft.
- Het verplaatsen, herschilderen en opbouwen van het orgel door vrijwilligers onder begeleiding van orgelmaker Stijn Dekoninck: kosten daarvoor zijn ong. 10.000 euro.

Ter vergelijking: de nieuwwaarde van een orgel van de omvang van dat van Filosofenfontein wordt geschat tussen 120.000 à 150.000 euro.

2 Financiering

1.4 Kosten
Orgelbouwer Stijn Dekoninck schat de kosten voor een tweede klavier als volgt in:

- Materiaal nieuw klavier € 3500,-
- Orgelpijpen                 € 3650,-
- Werkuren bouw           € 2000,-
- Werkuren intonatie      € 2/3000,-
- Totaal:                ong. € 12.000,-

Kosten kunnen sterk verminderd worden door zaken zelf te doen. De kosten voor de pijpen zijn bv. die voor tweedehands-orgelpijpen, de bouw van het nieuwe klavier kan door vrijwilligers gebeuren op aanwijzing van de orgelbouwer enz…

1.5 Mogelijke inkomsten
De gemeenschap verzamelt zelf fondsen, ofwel door eigen bijdragen, ofwel door sponsoring te zoeken.

Klik hier voor verdere uitleg door Arnout Malfliet

------