Website van het SHARE project op Filosofenfontein.

Het SHARE project op Filosofenfontein

Veelgestelde vragen

 

Voor sommige vragen kun je ook terecht op website van LETS nakijken voor extra informatie, zowel omtrent de uitgangspunten, de werkwijze als de spelregels. Klik hiervoor op 'Externe links' in de menu hiernaast.

Waarom werken we enkel met geregistreerde gebruikers?

We hebben er voor gekozen om met geregistreerde gebruikers te werken om verschillende redenen:

 • Het vertrouwen in elkaar en het zorgzaam omspringen met de gebruikte goederen is bijvoorbeeld erg essentieel voor de goede werking van het systeem. Daarom willen we het gebruik toch enigszins beperken tot de actieve leden van de gemeenschap van Filosofenfontein. Er wordt ook enig engagement gevraagd van de deelnemers. Deelname is niet volledig vrijblijvend - zie ook de spelregels.
 • Door te werken met een login formulier is het mogelijk om delen van de website ontoegankelijk te maken voor anderen. Dit is belangrijk om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals het email adres) van de deelnemers te beschermen.
 • Het is verder op deze manier ook gemakkelijker om een overzicht te bewaren van de activiteiten binnen het kader van dit project.
We zijn er ons wel van bewust dat dit de drempel om mee te doen iets hoger maakt. Maar dat biedt anderzijds dus meer garanties voor het slagen van het project.

Wat zijn de voordelen van het werken met internet?

We beseffen dat het werken met het internet niet voor iedereen even gemakkelijk is. Toch heeft dit allerlei voordelen:

 • De gegevens zijn beschikbaar overal waar iemand een computer met een internetverbinding heeft.
 • Er kan kort op de bal gespeeld worden omdat elkeen zijn gegevens zelf kan aanpassen.
 • Er kunnen zoekmogelijkheden aangemaakt worden.
 • Er kan snel en effectief gecommuniceerd worden via email.
We willen het echter nog eens benadrukken: Wie minder vertrouwd is met het internet, kan op iemand anders beroep doen om hem te helpen. Dit maakt deel uit van de uitwisselingen.

Wat bedoelen we met veralgemeende ruil? Verantwoording

 • Veralgemeende ruil staat hier tegenover wat we nu gemakkelijkheidshalve gewone ruil noemen. We spreken over gewone ruil als het gaat over een uitwisseling tussen twee personen. Linda vraagt aan Jan of hij de haagschaar eens mag gebruiken (en haar dan ook uit te leggen hoe dat werkt). En in ruil daarvoor wil Linda voor Jan wel eens een lekkere maaltijd klaarmaken. Daar is natuurlijk niets verkeerds mee!
 • Maar het hoeft niet altijd zo te gaan. Stel je voor dat Linda niet goed kan koken, maar wel heel goed met de computer overweg kan. Maar dat toevallig Jan dat ook kan. Gelukkig is er dan nog Karel, die wel goed kan koken, maar niet met de computer overweg kan. Hij wil wel eens helpen bij de organisatie van een etentje dat Jan bij hem thuis organiseert voor zijn vrienden. En ondertussen zal Linda dan Karel helpen om zijn gegevens voor het LETS-project van Filosofenfontein op de website aan te passen. Hier spreken we van een veralgemeende ruil.
 • Op deze wijze vergroten de mogelijkheden om voor elkaar nuttige dingen te doen. Het is meer efficiënt. En het lijkt ook een 'rijker' concept.
 • Veralgemeende ruil staat verder van het principe 'Voor wat hoort wat'. Het gaat in tegen een trend in onze samenleving. Het staat dichter bij de 'gratuite' dienstverlening. Zonder dat daar misbruik van kan gemaakt worden (zie de volgende vraag).

Wat bedoelen we met een faire ruil? Verantwoording?

En alhoewel we grote voorstander zijn van het idee van 'gratuite' dienstverlening, geloven we ook in het belang van een 'faire ruil'.

 • Wat we hiermee bedoelen is dat er voor de goede gang van zaken toch ook een zekere wederkerigheid nodig is.
 • We denken dat op langere termijn een te eenzijdige dienstverlening, niet goed werkt. Niet dat we denken dat er bewust misbruik zou worden gemaakt van de goedwilligheid van de ander, ... maar het risico bestaat wel dat het in de praktijk wel zover komt. We zijn uiteindelijk allemaal mensen en we weten allemaal hoe groot de verleiding is om gemakkelijker beroep te doen op iemand waarvan we weten dat hij zeer bereid is om iedereen te helpen.
 • We beschouwen het ook als het opnemen van een verantwoordelijkheid ten aanzien van de groep en dit project en van de deelnemers aan dit project.
Toch willen we hierbij ook benadrukken dat de ene meer mogelijkheden heeft dan de ander. En dat ook dat meespeelt in het realiseren van zo'n faire ruil.

Er bestaat al een LETS groep in het Leuvense. Waarom sluiten we daar niet bij aan?

Deze vraag werd door verschillende mensen gesteld toen we voor de eerste keer dit project hebben voorgesteld aan de gemeenschap (tijdens het Aperitief Mondial on zondag 8 juli 2012). Dit waren de bedenkingen van de initiatiefgroep om zelf een lokaal project op te zetten:

 • Aan te vullen.

Wat bedoelen we met de 'christelijke inspiratie' voor dit project?

Ik heb problemen bij het inloggen! Help!!

 • We gaan ervan uit dat je geregistreerd bent - anders kun je niet inloggen.
 • Heb je je gebruikersnaam correct ingevoerd? Dit is steeds 'voornaam.naam' waarbij de volgende regels in acht moeten genomen worden. We gebruiken alleen kleine letters, geen hoofdletters. Als er in je naam of voornaam een letter met een accent voorkomt, gebruiken we de letter zonder accent. Zo gebruiken we bijvoorbeeld 'andre' en niet 'andré'. Wanneer je naam een of meerder spaties bevat, laten we die weg. Zo gebruiken we bijvoordeeld 'vandenheuvel' en niet 'van den heuvel'.
 • Voor een nieuwe gebruiker nemen we altijd als paswoord 'voornaam01' waarbij de laatste twee tekens de cijfers nul en een zijn. Verder gelden dezelfde regels als hiervoor: geen accenten, kleine letters en geen spaties.

Een beetje hulp bij het werken met de editor die gebruikt wordt voor het wijzigen van het eigen aanbod

 • Voor elke nieuwe gebruiker is er een sjabloon ingevoerd dat kan aangevuld worden.
 • Je kan de editor openen in een volledig venster door te klikken op de knop met de vier pijltjes. Dat maakt het handiger om te werken. Als je klaar bent klik je weer op die knop. Je moet je wijzigingen immers opslaan door op de knop 'verzenden' onder het editor venster te klikken - NIET VERGETEN!
 • Het werken met de lijstjes is soms wat lastig, maar je kan daar wat mee experimenteren en dan lukt het wel.
 • Het is ook mogelijk om afbeeldingen toe te voegen, maar dat kan op het ogenblik alleen maar door de verantwoordelijke van het project gebeuren. Stuur een mailtje met aanwijzingen waar je die afbeelding wil plaatsen en met in de attachment het bestandje met de afbeelding zelf.
 • Als het uiteindelijk niet lukt om zelf je aanbod pagina te wijzigen of aan te vullen, kun je in laatste instantie beroep doen op de verantwoordelijke van het project. Je kan dan bijvoorbeeld een mail schrijven met daarin de tekst zoals je die zou willen opgenomen zien op de website.

Problemen bij het versturen van een mail naar een of meerdere gebruikers

 • Deze functie is voorlopig alleen maar bruikbaar voor wie op zijn eigen computer met een mailprogramma werkt (zoals bijvoorbeeld Outlook). En niet voor wie enkel met een of andere vorm van webmail werkt.
 • In het eerste geval zou dit vanzelf moeten werken, zonder problemen.
 • In het tweede geval, of indien je in het eerste geval toch moeilijkheden zou ondervinden, dan kun je het emailadres, of de adressen copiëren, best met 'knippen en plakken' om te vermijden dat je daarbij fouten maakt.
 • Hieraan wordt dus verder gewerkt!

 

[Aan deze pagina wordt nog verder gewerkt!]