Website van het SHARE project op Filosofenfontein.

Het SHARE project op Filosofenfontein

Spelregels

 

Het basisprincipe: veralgemeende en faire ruil

  • Het gaat hier over ruilen van goederen en diensten binnen een gemeenschap, in ons geval de gemeenschap van Filosofenfontein.
  • Wat wordt er dan bedoeld met veralgemeende ruil? In onze samenleving is het vrij gebruikelijk wanneer iemand anders iets voor jou doet, je dan geneigd bent om ook iets terug te doen. Wanneer je bijvoorbeeld uitgenodigd wordt bij iemand om te gaan eten, dan breng je ook zelf iets mee: bloemen voor de gastvrouw, een fles wijn voor de gastheer, ... Het principe van de veralgemeende ruil laat toe dat iemand iets voor jou doet, zonder dat er verwacht wordt dat je iets in de plaats geeft aan diezelfde persoon, maar wel dat je iets terug geeft aan de gemeenschap waartoe je beide behoort.
  • Met een faire ruil wordt dan bedoeld dat er een zeker evenwicht is tussen wat je zelf ontvangt van de gemeenschap en wat je geeft.

Vrijheid versus engagement

Beperkingen van het systeem