Website van het SHARE project op Filosofenfontein

Het SHARE project op Filosofenfontein

Links

 

Hier zijn een paar interessante links:

Op deze websites vind je ook nog meer ideeën en meer uitleg. Het is over het algemeen een goede aanvulling bij wat hier op de website is overgenomen met betrekking tot de uitgangspunten, de manier van werken en de spelregels. Een belangrijk verschil is dat de bestaande LETS groepen, ook die in Leuven, werken met 'ruilpunten'. Dit levert dan een strictere toepassing van het principe van de 'faire ruil'.

 

 

[Aan deze pagina wordt nog verder gewerkt!]