Website van het SHARE project op Filosofenfontein

Het SHARE project op Filosofenfontein

Uitwisseling van goederen en diensten van uit een christelijke inspiratie

 

Waarover gaat dit initiatief?

Het is in de gemeenschap van Filosofenfontein heel gebruikelijk dat mensen voor elkaar dingen doen. Iemand die zelf niet goed te been is ergens naar toe brengen, iemand gaan helpen die sukkelt met zijn computer, noem maar op. We doen daarbij beroep op elkaars mogelijkheden, expertises, we vragen om dingen te ontlenen die we zelf niet hebben, ...

Maar niet iedereen weet precies welke de mogelijkheden van elk ander zijn. Wat hij kan bieden aan diensten, welk gerief hij heeft dat een ander misschien kan gebruiken, in welke materies hij een meerkennis heeft, hoeveel tijd hij heeft om iemand anders te helpen en wanneer, ...

We willen met dit initiatief de mogelijkheid scheppen om wat op dit vlak reeds wordt gedaan uit te breiden. Enerzijds willen we informatie verzamelen bij de mensen van de gemeenschap van Filosofenfontein omtrent hun mogelijkheden. Het betreft dan zowel diensten die ze aan anderen kunnen bieden, expertises waarmee ze anderen kunnen helpen, hoeveel tijd ze daarvoor kunnen en willen besteden, ... Anderzijds willen we een structuur ontwikkelen die het mogelijk maakt voor iedereen die iets nodig heeft of hulp kan gebruiken om met zijn vraag terecht te komen bij wie daarbij kan helpen.

Voorbeelden

We hebben er al een paar genoemd. Hier zijn er nog enkele, van een heel uiteenlopende soort, en in willekeurige volgorde. De namen zijn natuurlijk fictief.

Van zodra je er over begint na te denken, kun je zelf tientallen voorbeelden bedenken!

Principes

We hanteren de volgende basisprincipes:

Omdat wij ook een christelijke gemeenschap zijn, halen we ook daar onze basisinspiratie. Wat dat precies inhoudt, kan misschien elkeen best voor zichzelf invullen.

Meer details hierover vind je door te klikken op het item Spelregels in de menu.

Manier van werken

Wie aan dit initiatief wil meedoen, gaat als volgt te werk:

Meer uitleg hierover vind je weer bij het item Werkwijze.

Meer uitleg bij de menu

Waar kom je terecht als je op de verschillende items klikt?

Registreren en het login formulier

Wens je mee te doen aan dit initiatief, neem dan contact op via het item 'Contact' in de menu of rechtstreeks met de verantwoordelijke voor dit initiatief. Er wordt wel verondersteld dat je enige binding hebt met de gemeenschap van Filosofenfontein. Het is daarom best dat je je relatie met de gemeenschap wat toelicht. Wanneer je een vraag indient om geregistreerd te worden, gaan we er van uit dat je akkoord gaat met de spelregels.

We kunnen je dan registeren zodat je via het 'Login formulier' op deze pagina toegang kan krijgen tot die onderdelen van deze website met verdere praktische informatie en het volledige aanbod van de andere deelnemers. Je kan ook zelf je paswoord veranderen.

Opmerking

Hou er verder mee rekening dat alles vrijwilligerswerk is. Er kan daardoor wel eens iets mislopen. Dat is onder andere het geval met het gebruik van internet en de webapplicatie voor dit initiatief. Wat dit laatste betreft kun je best contact opnemen met de verantwoordelijke als er op dat vlak iets niet zou werken.