------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------
GELEZEN:

Rijkdom van het verborgene

                                                      M. J. CobbaertRijkdom van het verborgene
van M.J. Vansina-Cobbaert is een enthousiast geschreven boek over de soms onverwachte rijkdom van zowel oud- als nieuwtestamentische Bijbelverhalen. Die verhalen worden belicht vanuit schijnbaar verwaarloosbare ‘bijkomstigheden’, en vanuit de verschillende lagen van betekenis die kleur en rijkdom verlenen aan mythes, sprookjes en dromen.

Zo loopt er volgens de auteur onder de verhalen over een majestueus scheppende God die de mensen een paradijs schenkt, maar hen ook streng straft wanneer ze de weinige beperkingen die Hij hen oplegt niet nakomen, een tweede verhaal.
Dit tweede verhaal vertelt over God die – als het ware verrast door telkens onverwachte reacties van de mensen – zijn scheppingswerk voortdurend evalueert en tracht bij te sturen. Aanvankelijk doet Hij dit zelf, maar stilaan vertrouwt Hij in toenemende mate op uitverkoren individuen waaraan Hij taken doorgeeft. Dit vertrouwen culmineert dan in Jezus die wel door God gedacht maar niet geroepen wordt. Het is Jezus zelf die beslist dat Hij, in dienst van God, het godsvolk zal trachten te bevrijden uit de nieuwe slavernij waarin ze verzeild geraakt zijn.

De auteur neemt haar lezers mee op een ontdekkingsreis over de mens die verhaalt hoe hij God ziet omgaan met de onvolmaaktheden in zijn schepping; een mens die op zoek blijft naar de ware God en zijn opdracht. De lezer kan meeleven in het genoegen van het ontdekken van inzichten en betekenissen die in het traditioneel onderricht vaak verwaarloosd of verborgen blijven. Het zijn alternatieve betekenissen die homilie en godsdienstlessen kunnen verrijken, en jongeren genuanceerd leren denken over de betekenis van het leven.

Het boek is beschikbaar bij Boekhandel Peeters, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven – 235 pp, € 23.-

 

------