------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------
Predikbroeders in woord en daad

Dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw


Red. Mathijs Lamberigts, Mark De Caluwe, Anton Milh (Uitgeverij Halewijn)

DE ORDE DER DOMINICANEN, ook gekend als predikbroeders of predikheren, bestaat in 2016 achthonderd jaar. Op vraag van de Vlaamse dominicanen heeft de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een boek samengesteld waarin de recente geschiedenis van de dominicanen in Vlaanderen centraal staat. De rode draad in het onderzoek is de verkondiging of prediking 'in woord en daad', die tot het wezen van het dominicaans leven behoort. Of het nu gaat om spirituele, theologische, culturele, sociale of politieke kwesties, de dominicanen hebben, tot vandaag, steeds blijk gegeven van wat in hun motto Veritas besloten ligt: ze zijn rusteloze Godszoekers die doorheen de tijd hun leven in dienst stellen van de steeds weer te ontdekken waarheid. De predik-broeders hebben op hun eigen wijze het verhaal van Dominicus gestalte gegeven in de geschiedenis van kerk en maatschappij in Vlaanderen. Hiervan wil dit boek een weerslag bieden.

Met bijdragen van Dries Bosschaert, Marcel Braekers, Mark De Caluwe, Bernard de Cock, Georges De Schrijver, Ignace D'hert, Leo Kenis, Mathijs Lamberigts, Anton Milh, Toon Osaer, Stephan van Erp, Dries Vanysacker en Sander Vloebergs.

------