------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------

In tijden van afzondering door het Coronavirus

Als een vloeiende fontein

Marcel Braekers


Lieve tochtgenoten,

Het leven en samenleven is in enkele weken grondig veranderd. In veel gevallen gereduceerd tot het meest essentiële. Mensen zijn teruggeworpen op zichzelf waardoor allerlei gevoelens intenser worden. De drang om te overleven, de angst voor wat kan komen, eenzaamheid om de geliefden die onbereikbaar zijn.

In de teksten van het brevier leest men in deze periode uit het boek Exodus. Net toen berichten over hamsteren de lucht ingingen las ik de tekst over het manna.  Verrassend hoe actueel zo’n tekst plots wordt. Iedereen mocht maar manna voor één dag verzamelen, want de volgende dag was het rot en je mocht maar een afgemeten hoeveelheid verzamelen zodat er voldoende was voor iedereen. Daarbij, zo vertelt de tekst, leerde men al doende vertrouwen krijgen in de God die met het volk meetrok.

Ik besef hoe gemakkelijk en goedkoop het kan zijn om in een beklemmende tijd met religie aan te komen dragen. En toch doe ik het, wetend (of toch vermoedend) dat er geen God is die corona veroorzaakt en corona kan oplossen. Maar voor het Joodse volk was de woestijntijd een tijd dat men een nieuwe solidariteit leerde ervaren en tegelijk een nieuw soort vertrouwen ging opbouwen. Akkoord, er werd gemopperd en geklaagd, net zoals vandaag. Van het vroegere slavenbestaan maakte men plots ‘de vleespotten van Egypte’. Mozes, de Wilmès van toen, kreeg allerlei naar het hoofd geslingerd. Maar vele jaren later ging men die periode als een sleutelervaring begrijpen: het was de tijd dat men de 10 woorden samenstelde, er kwam een nieuwe behoefte om te delen, men kreeg een ander contact met de natuur en van binnenuit kreeg men een levend besef hoe God om ons bekommerd is ‘Ik ben die zal zijn, ik heb de klacht van mijn volk gehoord’. Zou ons dat kunnen inspireren?

Ik hoop dat we allemaal deze periode zonder kleerscheuren mogen doorkomen. Maar ook hoop ik dat we lessen trekken voor het leven en samenleven. Hoe zal de wereld er morgen uitzien? Hoe zal het zijn met wie nu niets of niemand hebben of op de vlucht zijn?

Net nu zouden we als gemeenschap moeten kunnen samenkomen en kunnen spreken over alles wat ons bezorgd maakt, ontroert of kwetst. Helaas moeten we minstens een afstand van 1,5 meter bewaren en moeten we proberen via internet, telefoon, enz. contact te behouden.

Via de website zullen we elke week een bezinning brengen bij de lezingen van de zondag. We gaan ook een rubriek openen waarin belangrijk nieuws over medetochtgenoten wordt opgenomen. Daar kunnen mensen ook terecht die plots dringend hulp nodig hebben. U hebt vroeger al vernomen dat alle vieringen, vergaderingen, leerhuizen, avondconferenties zijn opgeschort. Jef Schoenaerts, Rik Nuytten en ikzelf gaan proberen alles in goede banen te leiden. We gaan alles wat toekomt, allerlei reacties, goede raad enz. ordenen en filteren. Fouten zullen niet uitgesloten zijn, maar zo hopen we een kleine dienst te zijn in het grote geheel.

Het is een tijd die ook kansen biedt. Misschien denk je aan iemand die het nu echt nodig heeft om een woord van bemoediging te horen. Het is een tijd om eens een boek te lezen dat je tot hiertoe te ingewikkeld vond (tijd voor poëzie die veel geduld en aandacht vraagt).

De woestijnvaders wisten al dat hoe meer tijd je hebt, hoe belangrijker ordening wordt. Dus zorg voor een goede, evenwichtige dagorde waarin het lichamelijke en geestelijke, het rusten en bewegen elkaar aanvullen, waarin stilte en inkeer afwisselen met liefdevolle aandacht. Gelukkig is de natuur ons de laatste dagen gunstig en is er de zon en de beginnende lente. Laat alle zintuigen zich volzuigen van al het mooie, ook dat is spiritualiteit. En draag de hoop als een kostbare schat in het hart mee.

Tot schrijvens

Marcel


------