------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
WERELDGROEP

Filosofenfontein steunt altijd een welbepaald project in een Derde Wereldland. Gedurende enkele jaren trachten we ons te informeren over de groepen en organisaties (bv. boeren, inheemse volkeren, vrouwen) die het project ter plaatse hebben opgevat en realiseren.
Het project is ook onze insteek om een ruimere problematiek beter te leren kennen en te beoordelen (bv. toekomst van de kleine boeren in het Zuiden, plaats van inheemse volkeren of vrouwen in de samenleving). We steunen dit project ook financiëel via een degelijke Vlaamse ontwikkelings-organisatie die met het project vertrouwd is. Na enkele jaren kiezen we een nieuw projec
t.

In 2010-2011 reizen we, samen met Broederlijk Delen, naar Burundi.

Toevallig zijn twee leden van Filosofenfontein rechtstreeks betrokken bij projecten in Burundi. Gerlinde Doyen helpt via Inades de kleine familiale koffieboeren bij het beheer van hun organisaties door vorming en microfinanciering. Herman Wouters zet zich, in het verlengde van zijn eigen vorming, al jarenlang in voor een instelling voor mentaal gehandicapten in de hoofstad Bujumbura.

Tijdens een"Apéritif mondial" op 7.11.2010 werden beiden projecten voorgesteld.

* INADES en de Burundese koffieboeren   (Gerlinde Doyen)
  voorstelling in PowerPoint (6,5 Mb)

* Instituut voor mentaal gehandicapten
   (Herman Wouters)
   cursiefje: Maniokmolen

 

 

Ons vorig project was:
Solidariteit met de vrouwenorganisatie MBONWEH van KAMEROEN

 

In 2006 startten we met een project i.v.m. de vrouwenorganisatie MBONWEH in Kameroen. MBONWEH wil de positie en de levensvoorwaarden van plattelandsvrouwen in Buea (Zuid-West provincie) verbeteren. Deze vrouwen bevinden zich meestal in een minderwaardige positie en dreigen daarbij ook hun zelfvertrouwen en gevoel van eigzenwaarde te verliezen. MBONWEH tracht hierin verandering te brengen door een aanbod van trainingsprogramma's voor productieve en handelsactiviteiten (landbouw, veeteelt, koken voor wegrestaurantjes, drogen van vis, maken van kleren...) en via een spaar- en kredietsysteem dat de vrouwen toelaat de (bescheiden) investeringen te doen die hiervoor nodig zijn. Biovendien verzorgt MBONWEH ook vormingsprogramma's inzake gezondheid (o.m. over HIV/AIDS) en op het vlak van meer algemene persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Het spaar- en kredietsysteem wordt door de lokale vrouwengroepen zelf beheerd, wat een werkzame sociale contrôle blijkt te garanderen. Het systeem startte in 1989 met 26 vrouwen en is nu uitgegroeid tot een unie van meer dan 30 groepen met meer dan 2000 leden. Het is zelfbedruipend en kan een groot deel van de werking van MBONWEH financieren. Externe steun wordt alleen gekregen voor een deel van de vormingsprogramma's van MBONWEH.    

------