------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

24 januari 2021

Wereldgebed

De wereld mocht deze week aanwezig zijn bij een gebeurtenis met een onmiskenbaar bijbels gehalte. Daar stond een man, daar stond een vrouw, krachtig in hun getuigenis.

De vieringen van de afgelopen weken en die van vandaag, verwijzen naar Jezus die er stààt, en naar de apostelen die gerààkt zijn door wie ze daar zién, in zijn diepste betekenis. Ze voelen zich daardoor ‘geroepen’, en ze volgen Hem. Maar geloven heeft eerder met ‘zien’ te maken, leren we, niet met ‘roepen’.

Er zijn wereldleiders die roepen, medogenloos roepen. We kennen ze uit de geschiedenis. Maar er zijn er ook die als het ware ‘oproepen om te zien’, en dààrdoor inspireren om te ‘volgen’. Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi,… zij tonen een weg. Niet zelden omdat ze zelf  fundamenteel anders zijn gaan kijken door wat ze persoonlijk hebben meegemaakt. Ook Joe Biden, vanuit het vele verdriet in zijn leven.

Maar als we goed rondom ons kijken, is het doorgaans vooral de ‘kleine goedheid’ die ons inspireert, om Emmanuel Levinas te citeren. Het stille voorbeeld van gewone mensen, dat oproept tot verantwoordelijkheid. Er is dan die overspringende vonk die verbindt, ‘van binnenkant tot binnenkant’ zoals iemand het vorige week verwoordde in de vrije voorbeden.
Want in de stem, maar ook in de daad van een medemens weerklinkt de stem van God.

“Alleen wie voor zichzelf het licht heeft ontstoken kan een baken van licht zijn voor de ander”, schreef Schopenhauer. Of, zoals een quote uit de krant van dit weekend luidt : “De grootste inspanning die het leven van ons verlangt is niet de keuze tussen zijn of niet-zijn. Het is het verschil te leren zien tussen zij die doen en zij die niet-doen. Zij die spreken, en zij die zwijgen.”

We kunnen deze hoopvolle boodschap van de jonge Amanda Gorman nog het best verwoorden met de laatste zinnen uit haar gedicht van deze week :

    “De nieuwe dageraad breekt aan als wij hem bevrijden
     
      Vurig en onbevreesd
   
      Want er is altijd licht

      Alleen als we dapper genoeg zijn om het te zien

      Alleen als we dapper genoeg zijn om het te zijn.”


Rita Daneels

------