------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

21 maart 2021

Wereldgebed

Geen Aperitief Mondial

Vorige jaren organiseerden we in de Vasten een aperitief Mondial om aandacht te geven aan het Zuiden. We maakten kennis met Exchange, een organisatie die experten uitstuurt om bedrijven in het Zuiden op de sporen te helpen. We maakten kennis met de stichting “Hubi & Vinciane” die ijvert voor een waardiger en beter leven in Benin. Vertegenwoordigers van 11.11.11, Rikolto en Broederlijk Delen spraken op Filosofenfontein over de aanpak en de acties van hun organisaties. In de voorbije vieringen hebben we de acties van Broederlijk Delen belicht. Een gift is ook nog altijd meer dan welkom op onderstaand rekeningnummer.

Broederlijk
            delen 2021

Zestig jaar geleden startte Broederlijk Delen met deze affiche. Een eenvoudig gebaar! We leerden ondertussen dat het uitwerken van solidariteit in een geglobaliseerde wereld niet eenvoudig is. We zijn zelf een deel van het probleem, maar ook een deel van de oplossing.

Laten we daarom nog even luisteren naar de profeet Joël:

Keer u om naar Mij met heel uw hart
Vastend, wenend en rouwend.
Scheur uw hart en niet uw kleren,
Keer u om tot de Heer onze God,
Want Hij is genadig en barmhartig,
toegevend en vol liefde.

Jan Degraeuwe

------