------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------
Financiële oproep aan de kapelgemeenschap

Na de viering van 27/04/2014 bracht Rik verslag uit over onze gezamenlijke reflectie i.v.m. "Een toekomst voor Filosofenfontein" en lanceerde daarbij, in opdracht van de werkgroep, een dringende oproep aan de kapelgemeenschap.

In het kader van de uitwerking van een structuur voor de toekomst van de gemeenschap van Filosofenfontein heeft de werkgroep Financiën de financiële situatie van de gemeenschap nagekeken.

Op basis van drie jaar boekhoudkundige gegevens werd het volgende vastgesteld:

* De vaste kosten voor de werking van de kapel komen neer op ongeveer 10.000 € per jaar.
* De opbrengst van de financiële bijdragen van de mensen op zondag in het mandje bedraagt 3.500 €, zijnde 36%.
* De rest werd bijgepast door Marcel en de paters dominicanen.

Daarbij moet rekening worden gehouden dat in deze berekening geen enkele grote kost is inbegrepen (zoals onderhoud van de gebouwen, huur van de lokalen, of noodzakelijke uitgaven zoals bv. het herstellen van de geluidsinstallatie). Dit budget bevat enkel de kosten om de zondagse viering, babysit en verwarming te verzorgen.

Daarom heeft de financiële werkgroep het voorstel gemaakt om een bankrekening te openen waarop de leden van de gemeenschap, een vijftigtal families, een maandelijkse storting kunnen doen. Wij denken aan 10 euro per maand voor één persoon, 15 voor een gezin. Meer mag ook! De gegevens van deze rekening vindt u op een afzonderlijk blad in de kapel, en onderaan deze tekst.

Het is belangrijk te weten dat deze bijdrage enkel zal voldoen om de lopende kosten te dekken. Het mandje blijft even belangrijk als voordien! Dit om sporadische kapelgangers ook de kans te geven om bij te dragen.

Voor alle grote uitgaven is het de bedoeling om afzonderlijk te kijken voor het vinden van financiering. Daarvoor denken wij aan sponsoring en mecenaat. Dit zal worden gestuurd door de werkgroepen, en gecoördineerd door de kerngroep en de werkgroep financiën.

Ten slotte hebben wij ook een schatbewaarder aangesteld, die de uitgaven zal beheren. Daardoor ontlasten we Marcel van een rol die hij nu vervulde. André Van den Daele heeft aanvaard om die rol te spelen. Dus, voor uitgaven die verband houden met de liturgie, gelieve vanaf nu naar André te stappen om goedkeuring en terugbetaling van uitgaven te bekomen.

Achter in de kapel liggen papieren met de gegevens van de bankrekening. Je kan een bestendige opdracht zelf aanmaken als je over elektronisch bankieren beschikt, of je kan met dit formulier naar uw bank gaan om het op te starten.

Doe het vandaag nog, of deze week! Het is belangrijk voor de toekomst van de gemeenschap, dat we tijdens ons proefjaar onze financiën op orde krijgen!

Bedankt!
Rik Nuytten

--------------------------------------------------------------------------------------------
Doorlopende opdracht
Ik ondergetekende, (naam en voornaam)..............................................................
houder van zichtrekening BE …………………………………………………………
verzoek te betalen volgens de onderstaande gegevens

Periodiciteit maandelijks
Betalingsdata voor de eerste keer op 20/4/2014
Maandelijks Bedrag ………. EUR

Aan Begunstigde
Op rekeningnummer BE11 7340 3906 5848
op naam van FiFO Filosofenfontein, Waversebaan 352, B-3001 Heverlee.
Mededeling: "Bijdrage gemeenschap Filosofenfontein"
Datum: Handtekening:

---------------------------------------------------------------
Eenmalige opdracht
Rekeningnummer: BE11 7340 3906 5848
op naam van: FiFO Filosofenfontein, Waversebaan 352, B-3001 Heverlee.
Mededeling: "Bijdrage gemeenschap Filosofenfontein"
--------------------------------------------------------------------------------------------

------