------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

25 oktober 2020

Wereldgebed

Op 3 oktober ondertekende Paus Franciscus zijn nieuwe encycliek "Fratelli tutti". Hij pleit voor een cultuur van ontmoeting, dialoog en respect, vanuit het besef dat we allemaal tot één mensenfamilie behoren. De encycliek wordt afgesloten met een gebed tot de Schepper dat we vanuit de wereldgroep graag met jullie bidden.

Heer,

Vader van de mensenfamilie, je schiep alle mensen met gelijke waardigheid, giet de geest van broederlijkheid in ons hart.

Wek in ons het verlangen naar vernieuwende ontmoetingen, naar dialoog, gerechtigheid en vrede.

Moedig ons aan om een betere samenleving op te bouwen waar mensen waardig kunnen leven, zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlog.

Laat ons hart opengaan voor alle volkeren en naties van de aarde, zodat we het goede en het mooie herkennen dat je in elk van ons hebt gezaaid, om zo banden van eenheid te smeden en in gedeelde hoop aan gemeenschappelijke projecten te werken.

Amen.


------