------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

20 september 2020

Wereldgebed

Recente wereldgedachten en gebed

1. In mijn mailbox verscheen onlangs een oproep om te protesteren tegen het inzetten van Belgische jachtvliegtuigen in Syrië. Gewoon een handtekening zetten, enkele seconden engagement en dan terug naar de orde van de dag, mijn orde van de dag : een kop koffie zetten,…

De dochter van mijn broer is getrouwd met een Belgische F-16 piloot, die naar Syrië gaat en o.a. enige tijd geleden met zijn Belgisch vliegtuig IS ging bestrijden toen die op die berg mensen vermoordden, vrouwen verkrachten en tot slavernij dwongen. Ik zat in die periode op een familiefeest naast hem en bedacht dat hij wel zijn leven riskeerde om aan die verschrikking daadwerkelijk iets te doen. Ik lees er alleen maar over in de krant, voel me dan een kort moment ontzet maar eet ik toch rustig naast hem mijn kroketten verder. Mijn engagement tegenover zijn engagement .

Ik vind de wereld te complex…

2.“De meeste mensen deugen” is de titel van een erg populair boek van de 32-jarige Nederlandse domineezoon Rutger Bregman. “Papa je moet dit boek echt lezen”, zeggen mijn kinderen.

Maar ondertussen lees ik in de krant over de onmogelijke dramatiek van het uitgebrande vluchtelingenkamp Moria. Die mensen zitten daar toch vooral omdat het in hun land niet deugt. Zijn het hun leiders die niet deugen? Zijn het de structuren van hun land, die niet deugen?

An en ik  bezochten recent de 12de-eeuwse abdij van Conques in Zuid-Frankrijk. De westgevel bevat een timpaan -‘vaut le voyage’ - over het laatste oordeel, verdeeld in twee helften. Aan de rechterhand van de oordelende God gaan de mensen naar de hemel. Links van hem worden ze opgegeten door vreselijke monsters. De deugdzame goeden worden gescheiden van de slechten. Dit beeldhouwwerk had de bedoeling om de middeleeuwers aan te sporen tot een deugdzaam leven.

3. Enkele dagen geleden ging ik met enkele boeken naar De Slegte. Ik legde aan de inkoper uit dat de opbrengst naar een vluchtelingenfamilie ging in Afrika en vroeg hem om - als dat mogelijk was - mild te zijn in zijn (laatste?) oordeel. Elk boek werd evenwel gescand en via de computer gecontroleerd op restwaarde. Op het einde zei de man dat hij maar 40 euro kon bieden voor een twintigtal boeken. Ik ging, inwendig zuchtend, akkoord. Daarop tastte hij naar zijn achterzak, haalde zijn portefeuille boven en gaf me 5 euro extra van hemzelf. “Voor die familie”, mompelde hij.

4. Zou het niet zijn dat wij - als mensen -  altijd in zekere mate deugen én in zekere mate niet deugen, soms meer en dan weer minder. En is het niet onze opdracht - als christen -  om ons te oefenen om meer een meer ‘te deugen’? Ik wil vandaag een wereldgebed vragen voor alle mensen opdat ze in de situaties die zich elke dag voordoen geïnspireerd raken voor het goede en daar hun handelen op richten. Vragen we dit ook voor onszelf.

Herman Wouters


------