------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

24 Mei 2020: Raak de wonden niet aan

Wereldgebed

Ik ben op dit moment een boek van Tomas Halik aan het lezen: "Raak de wonden aan". Het gaat over de evangelietekst van "de ongelovige tomas". Jezus komt naar Tomas toe en laat hem zijn wonden zien en aanraken. Een heel nieuwe visie, voor mij althans, op "Wees niet ongelovig, maar geloof."

Halik vertrekt van de vaststelling dat vooral in de westerse kapitalistische landen de "troon van God" leeg is. Maar vanuit verschillende hoeken zijn er kandidaten om die troon terug te komen bezetten... Halik stelt dat ze alleen geloofwaardig zijn, "als ze eerst hun wonden hebben laten zien". Hij gelooft niet meer in een religie zonder wonden.

Bij al het lijden in de hele wereld heeft Halik een gevoel van onmacht en vooral ook een "brandend gevoel van schaamte".

Onze eigen open wonden mogen we ook niet vergeten. Als we ons toeleggen op de genezing daarvan, "dragen we bij aan de genezing van de wereld".

Ik vind dat in deze Coronatijd zo inspirerend, dat ik er een wereldgebed van heb gemaakt.


God,

laat ons in Uw spreken aan de apostel Tomas
de wonden van de wereld horen,
het roepen en kloppen van Uw hart.

Laat ons daarvoor niet doof zijn.

Leer ons
hoe we in onze eigen kleine geschiedenis
de wonden van Christus
teder kunnen aanraken
in al wie onze naaste is,
dichtbij of ver weg.

En stuur ons Uw Geest
die onze schaamte kan ombuigen
en ons kan leiden naar de ware weg;
daar waar liefde sterker is dan de dood.

Rika Van Kersschaever


------