------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------

26 April 2020: Emmausgangers

WereldgebedWereldgebed voor een bijzondere zondag

Op zondag 26 april wordt het verhaal van Lucas (24, 13-35) over de Emmaüsgangers gelezen.

Je kent het verhaal, maar toch is het de moeite om het nog eens te lezen met nieuwe ogen.

Het gedicht van Felix Timmermans kan hierbij helpen.

EMMAÜS

“Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.”
Wij boden dan het avondbrood
den vreemden man, die langs de baan
met ons was meegegaan.
En wijl Hij, ‘t zegenend, de ogen sloot,
Gebeurde het, Zijn aangezicht
verklaarde in een hemels licht,
waarin Hij plotseling verdween...
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz’ handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en ‘t licht in ons is blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!

Elke zondag brengen we met een kaarsje een intentie naar het altaar. Elke vierde zondag van de maand brengt de wereldgroep een wereldgebed. Zou dit psalm 113 “Laudate, pueri” kunnen zijn? Een lofzang in corona-tijden? “De naam van de HEER zij geprezen van nu tot in eeuwigheid, van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat zij geloofd de naam van de HEER.” Wie is die HEER? “Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, bij de hoogsten van zijn volk.”

Durven we de lof zingen van zo’n HEER?

Jan Degraeuwe


------